Capital Markets Day: Building Telenor for the future
September 20, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 20 September 2022) Today, at its Capital Markets Day, Telenor presents significant changes to ensure growth and reshape the company’s role as an enabler for digitalisation and...
Kapitalmarkedsdag: Bygger Telenor for fremtiden
September 20, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 20. september 2022) På sin kapitalmarkedsdag presenterer Telenor i dag betydelige endringer for å tilrettelegge for vekst og fornye selskapets rolle i en digital og bærekraftig fremtid....
Changes in Telenor Group's Executive Management
August 24, 2022 03:45 ET | Telenor
(Fornebu, 24 August 2022) Telenor is implementing changes to the Group Executive Management team to strengthen the regions in the Nordics and Asia, as well as creating new units within...
Endringer i Telenors konsernledelse
August 24, 2022 03:45 ET | Telenor
(Fornebu, 24. august 2022) Telenor gjennomfører endringer i konsernledelsen for å styrke regionene i Norden og Asia, og oppretter i tillegg nye enheter innen infrastruktur og tilhørende...
Solid mobile growth
July 19, 2022 01:01 ET | Telenor
In the second quarter, we deliver performance in line with our expectations with a 2% growth in service revenues and stable EBITDA. The headwind from copper decommissioning in Norway, high energy...
Solid mobilvekst
July 19, 2022 01:01 ET | Telenor
I andre kvartal leverer Telenor resultater i tråd med våre forventninger med en vekst på 2 prosent i tjenesteinntekter og stabil EBITDA. Moderniseringen av det norske kobbernettet påvirker resultatet,...
Celcom-Digi receives regulatory clearance to move forward with merger in Malaysia
June 28, 2022 21:02 ET | Telenor
(Oslo/Singapore, 29 June 2022) Telenor Group’s Malaysian subsidiary Digi.Com Berhad (“Digi”), and Axiata Group Berhad announced today that they have received a Notice of No Objection from the...
Celcom-Digi mottar regulatorisk klarering for å gå videre med fusjon i Malaysia
June 28, 2022 21:02 ET | Telenor
(Oslo/Singapore, 29. juni 2022) Telenors malaysiske datterselskap Digi, og Axiata Group Berhad, har i dag mottatt en «Notice of No Objection» fra den malaysiske telekomregulatøren, Malaysian...
Robust cash flow and financial position
May 03, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 3 May 2022) In the first quarter, the mobile business performed well while the overall quarter was impacted by our strategic journey of investing in modern networks and structural...
Robust kontantstrøm og finansiell posisjon
May 03, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 3. mai 2022) Mens mobilvirksomheten leverte bra resultater, ble kvartalet som helhet påvirket av våre investeringer i nettverksmodernisering og strukturelle transaksjoner i Asia, som begge...