Telenor and Axiata in advanced discussions to merge Malaysian operations
April 08, 2021 01:00 ET | Telenor
(8 April 2021) Telenor Group and Axiata Group Berhad (“Axiata”) are in advanced discussions regarding a potential merger of its Malaysian mobile operations Digi and Celcom, in which the parties will...
Telenor og Axiata i samtaler om sammenslåing i Malaysia
April 08, 2021 01:00 ET | Telenor
(8. april 2021) Telenor Group og Axiata Group Berhad (“Axiata”) er i samtaler om å slå sammen de malaysiske selskapene Digi og Celcom, der begge partene vil ha en eierandel på 33,1 prosent. Det nye...
Telenor gathers strength in IoT for the 5G era
March 25, 2021 07:03 ET | Telenor
(Fornebu/Stockholm, 25 March 2021) Businesses searching for world class Internet of Things solutions will find that Telenor’s new operating model brings the best capabilities and competence to...
Telenor samler IoT-krefter i møte med 5G-eraen
March 25, 2021 07:03 ET | Telenor
(Fornebu/Stockholm, 25. mars 2021) Bedrifter på leting etter tingenes internett (IoT)-løsninger i verdensklasse vil oppleve at Telenors nye driftsmodell gir den beste kapasiteten og...
Jukka Leinonen to head Telenor Group’s Nordic Cluster full-time
March 17, 2021 03:34 ET | Telenor
(Fornebu, 17 March 2021) Jukka Leinonen, the CEO of Telenor’s Finnish company DNA, is appointed Head of Telenor Group’s Nordic Cluster full-time from autumn 2021. He continues as Executive Vice...
Jukka Leinonen skal lede Telenors nordiske forretningsområde på heltid
March 17, 2021 03:34 ET | Telenor
(Fornebu, 17. mars 2021) Jukka Leinonen, administrerende direktør i den finske teleoperatøren DNA, skal lede Telenors nordiske forretningsområde på heltid fra høsten 2021. Han fortsetter som...
Myanmar authorities orders nationwide shutdown of the data network
February 06, 2021 02:22 ET | Telenor
(Oslo, 6.2.21) The Myanmar Ministry of Transport and Communications (MoTC) has directed all mobile operators to temporarily shut down the data network in Myanmar. Voice and SMS services remain open. ...
Myndighetene i Myanmar beordrer nasjonal nedstenging av datanettverket
February 06, 2021 02:22 ET | Telenor
(Oslo, 06.02.21) Myanmars transport og kommunikasjonsdepartement (MoTC) har beordret alle mobiloperatører til å midlertidig stenge ned landets datanettverk. Tale og SMS tjenester er fortsatt...
Strong performance in a challenging year
February 02, 2021 01:00 ET | Telenor
(Fornebu, 2 February 2021) «The year 2020 was marked by the global pandemic. In this unprecedented situation, Telenor accelerated the digitalization, managed to safeguard employees and maintained...
Solide resultater i et utfordrende år
February 02, 2021 01:00 ET | Telenor
(Fornebu, 2. februar 2021) «Året 2020 var preget av den globale pandemien. Til tross for en utfordrende situasjon, har vi akselerert digitaliseringen, sørget for ansattes trygghet og opprettholdt...