Telenor leverer på s
Telenor leverer på sikkerhet og lønnsom vekst
July 18, 2024 01:02 ET | Telenor
Telenor-konsernet har lagt bak seg et første halvår med solide resultater både i Norden og Asia. Strategiske investeringer i teknologi og digital sikkerhet gir et godt grunnlag for vekst. ...
Telenor continues to
Telenor continues to deliver on security offering and growth
July 18, 2024 01:02 ET | Telenor
Telenor has completed the first half of 2024 with solid results in both the Nordics and Asia. Strategic investments in technology and cybersecurity provide a solid foundation for further growth. ...
Combitech AS blir de
Combitech AS blir del av Telenor Cyberdefence
July 05, 2024 02:00 ET | Telenor
(Fornebu, 5. Juli 2024): I juni etablerte Telenor cybersikkerhetsselskapet Telenor Cyberdefence. Nå kjøper Telenor Cyberdefence Combitech AS (tidligere Watchcom Security Group), som blir en del av...
Combitech AS Becomes
Combitech AS Becomes Part of Telenor Cyberdefence
July 05, 2024 02:00 ET | Telenor
(Fornebu, July 5, 2024): In June, Telenor established the cybersecurity company Telenor Cyberdefence. Now, Telenor Cyberdefence is acquiring Combitech AS (formerly Watchcom Security Group), which will...
Invitasjon til Telen
Invitasjon til Telenors resultatfremleggelse for andre kvartal 2024
July 04, 2024 03:21 ET | Telenor
Telenor legger frem resultater for andre kvartal 2024 torsdag 18. juli kl. 09:00. For å se webcast, besøk følgende lenge: https://t.expo.no/ujoUl3 eller besøk Telenor.com/investors ...
Invitation to Teleno
Invitation to Telenor Group’s results for the 2nd quarter 2024
July 04, 2024 03:21 ET | Telenor
Join us for Telenor Group’s results for the second quarter 2024 The presentation will be available via WEBCAST ONLY 0900 CET / 0800 UKT Telenor will present its quarterly results for the...
Telenor Group forste
Telenor Group forsterker og utvider sitt strategiske samarbeid med AWS for å befeste sin nasjonale posisjon for skyløsninger
June 18, 2024 01:50 ET | Telenor
(København – TM Forum DTW Ignite – 18. juni 2024): Telenor Group kunngjør i dag at selskapet utvider sitt samarbeid med Amazon Web Services (AWS) for å styrke sin nasjonale posisjon innen skyløsninger...
Telenor Group streng
Telenor Group strengthens and expands its strategic collaboration with AWS to support its sovereign cloud posture
June 18, 2024 01:50 ET | Telenor
(Copenhagen – TM Forum DTW Ignite – June 18, 2024): Telenor Group today announced it will expand its collaboration with Amazon Web Services (AWS) to advance its sovereign cloud posture by using AWS’s...
Thomas og Dan
Telenor etablerer nytt cybersikkerhetsselskap med nordiske ambisjoner
June 14, 2024 00:30 ET | Telenor
(Fornebu, 14. juni 2024) Norsk næringsliv og offentlige virksomheter blir stadig utsatt for flere og mer alvorlige cyberangrep. 1 av 5 bedriftsledere sier at de har erfart cyberangrep det siste året,...
Telenor Establishes
Telenor Establishes New Cyber Security Company with Nordic Ambitions
June 14, 2024 00:30 ET | Telenor
Fornebu, Norway – June 14, 2024 – Norwegian businesses and public sector organisations are facing more frequent and severe cyberattacks. According to a survey conducted by Norstat, 1 in 5 business...