Robust cash flow and financial position
May 03, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 3 May 2022) In the first quarter, the mobile business performed well while the overall quarter was impacted by our strategic journey of investing in modern networks and structural...
Robust kontantstrøm og finansiell posisjon
May 03, 2022 01:02 ET | Telenor
(Fornebu, 3. mai 2022) Mens mobilvirksomheten leverte bra resultater, ble kvartalet som helhet påvirket av våre investeringer i nettverksmodernisering og strukturelle transaksjoner i Asia, som begge...
Sale of Telenor Myanmar approved by Myanmar authorities
March 18, 2022 02:16 ET | Telenor
(Fornebu 18 March 2022) Telenor Group has been informed that the Myanmar Investment Commission has given final regulatory approval to the sale of Telenor Myanmar to M1 Group. During the regulatory...
Salget av Telenor Myanmar er godkjent av myanmarske myndigheter
March 18, 2022 02:16 ET | Telenor
(Fornebu 18.03.2022) Telenor Group har blitt informert om at Myanmar Investment Commission har gitt endelig regulatorisk godkjennelse for salget av Telenor Myanmar til M1 Group. Gjennom den...
True and dtac enter into agreement to create a new telecom-tech company
February 18, 2022 05:26 ET | Telenor
(Fornebu, 18 February 2022) True Corporation (“True”) and Total Access Communication (“dtac”) announced that following the completion of the merger due diligence, the Board of Directors of...
True og dtac inngår avtale om å opprette et nytt telekom- og teknologiselskap
February 18, 2022 05:26 ET | Telenor
(Fornebu, 18.02.2022) Styrene i True Corporation (“True”) og Total Access Communication (“dtac”) har godkjent sammenslåingen av de to selskapene etter at aktsomhetsvurderingene i forbindelse...
Strong cash flow supporting the dividend
February 02, 2022 01:01 ET | Telenor
(Fornebu, 2 February 2022) Several years of modernisation and digitalisation initiatives enabled Telenor to deliver solid operational results for 2021, despite impact from the ongoing pandemic. For...
Sterk kontantstrøm og utbytte
February 02, 2022 01:01 ET | Telenor
(Fornebu, 2. februar 2022) Flere år med moderniserings- og digitaliseringsinitiativer gjør at Telenor leverer solide driftsresultater i 2021 på tross av den pågående pandemien. For hele året leverer...
telenor_group_logotype_lockup_positive.jpg
Telenor teams with AWS to accelerate modernisation of telecommunications
January 20, 2022 01:00 ET | Telenor
(Fornebu, 20 January 2022) Telenor signs a strategic collaboration agreement with Amazon Web Services (AWS) to help expand its 5G core transformation and deliver new 5G and edge services to...
Telenor Group agrees to sell its stake in Wave Money to Yoma Strategic  
January 16, 2022 19:16 ET | Telenor
(Singapore/Oslo, 17 January 2022) Telenor Group and Yoma Strategic have entered into an agreement to sell Telenor Group’s 51 percent share of Digital Money Myanmar Limited (“Wave Money”) for USD 53...