Nyttårshilsen med tekstmeldinger!

Fornebu, NORWAY


- I løpet av den første timen av år 2000 ble det sendt 540.000 tekstmeldinger. Med til sammen tre millioner tekstmeldinger i løpet av nyttårskvelden og –natten betyr det at Telenor Mobils GSM-abonnenter i gjennomsnitt sendte nesten to tekstmeldinger hver, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Telenor Mobil.

Hun forteller at trafikken i mobilnettet stort sett gikk som normalt. – Vi hadde kapasitetsproblemer i Oslo sentrum etter midnatt. Der måtte folk smøre seg med litt ekstra tålmodighet for å få ringt og sendt tekstmeldinger. Selv om kapasiteten i Oslo sentrum for anledningen var utvidet med 250 prosent, viste dette seg å være i minste laget for feststemte mobilbrukere, sier Gjølme.