- Nordmenn positive til Statkrafts oppkjøp

Oslo, NORWAY


Stortingets beslutning om å tilføre Statkraft kapital har de siste årene gjort det mulig for selskapet å styrke sin posisjon og å ta en aktiv rolle i utviklingen av det norske kraftmarkedet. Meningsmåling viser at politikernes beslutning har støtte i et flertall av befolkningen.

Skepsis mot utlendinger
Blant de med en mening er 57 prosent positive til at Statkraft har styrket sin posisjon i det norske kraftmarkedet gjennom kjøp av eierandeler i regionale kraftselskaper. Norsk Gallups måling viser også en stor skepsis i befolkningen til at utenlandske selskaper kjøper norske kraftselskaper. Blant de med en mening er 79 prosent negative til at europeiske selskaper kjøper eierandeler i norske kraftselskaper.
- De lokale kraftmonopolene ble brutt da energiloven kom i 1991. Denne meningsmålingen viser at forbrukerne ser konsolideringen som har funnet sted de siste årene som en fordel. Statkraft og allianseselskapene har nå et ansvar for å gi norske forbrukere god service og konkurransedyktige priser, sier konserndirektør i Statkraft Ragnvald Nærø i en kommentar.

Større konkurranse
Det felles nordiske kraftmarkedet ble etablert i 1993, og EU har gitt klarsignal for etableringen av et felles europeisk marked for kraft.
- Etableringen av et europeisk kraftmarked er like om hjørnet. Statkraft vil konkurrere med selskapene i Europa, og vi forventer at disse kommer til Norge. Vi ønsker utenlandske selskaper velkommen, og er sammen med våre partnere klare til å konkurrere på service og pris, sier Nærø.

Norsk Gallups Energibarometer er en landsomfattende undersøkelse som siden 1997 har blitt gjennomført hvert tertial hos et representativt utvalg på rundt 1000 personer. Siste meningsmåling ble gjennomført 10.-14. desember, 2001. Feilmarginene i undersøkelsen er +/-3 prosent.