Greater action needed to shift global course to meet climate target
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21 October 2021) -- Statkraft’s annual Low Emissions Scenario urges greater action to shift global course to come close to a 1.5-degree climate target. Renewables remain at the core of this...
Kraftigere innsats kreves for kursendring mot klimamål
October 21, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 21. oktober 2021) -- Statkraft’s årlige Lavutslippsscenario maner til langt sterkere handling for å styre verden i retning av å nå 1,5-gradersmålet. Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt...
Statkraft acquires wind power portfolio in Germany and France
October 04, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 4 October 2021) -- Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has acquired the wind power portfolio of wind farm operator Breeze Three Energy in Germany and France further...
Statkraft kjøper vindkraftportefølje i Tyskland og Frankrike
October 04, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 4. oktober 2021) Statkraft har inngått avtale om å kjøpe vindkraftporteføljen til vindkraftoperatøren Breeze Three Energy i Tyskland og Frankrike, og styrker dermed sin posisjon i Europa...
Statkraft sells Andershaw Wind Farm and retains long-term management role
September 28, 2021 02:10 ET | Statkraft AS
- Greencoat UK Wind PLC has purchased 100% of Statkraft’s ownership in Andershaw Wind Farm- Statkraft to retain long-term operations and maintenance as well as asset management- The two companies have...
Statkraft selger Andershaw Wind Farm i Skottland og fortsetter å drifte vindparken
September 28, 2021 02:10 ET | Statkraft AS
- Greencoat UK Wind PLC har kjøpt hele Andershaw Wind Farm fra Statkraft- Statkraft vil levere alle drifts- og vedlikeholdstjenester for vindparken til Greencoat UK Wind- Partene har også forlenget en...
Statkraft signs new, extended power contract with Boliden in Norway
September 09, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Odda, 09.09.2021) Statkraft, Europe’s largest producer of renewable energy and Swedish metals company Boliden has signed a new, extended power contract securing competitive power to the...
Statkraft inngår ny, utvidet kraftkontrakt med Boliden i Odda
September 09, 2021 05:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Odda, 09.09.2021) Statkraft og det svenske metallselskapet Boliden har signert en ny og utvidet kraftkontrakt som sikrer konkurransedyktig kraft til selskapets smelteverk i Odda. Kontrakten er...
Statkraft signs 10-year wind power agreement with Neste in Finland
September 01, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, Norway/Espoo Finland, 1 September 2021) – Statkraft, Europe's largest producer and marketer of renewable energy, and Neste have signed a 10-year power purchase agreement enabling the Finnish...
Statkraft inngår 10-årig kraftavtale med Neste i Finland
September 01, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, Norge/Espoo, Finland, 1. september 2021) – Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi og industriselskapet Neste har signert en 10-årig kraftkjøpsavtale (PPA) som gjør det finske...