Statkraft explores o
Statkraft explores opportunities for its fast-growing EV charging business Mer
March 13, 2023 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, March 13 2023) Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has started to explore the opportunity to invite new shareholders into the ownership structure of its fully-owned...
Statkraft inviterer
Statkraft inviterer nye eiere til den rasktvoksende ladevirksomheten Mer
March 13, 2023 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 13. mars 2023) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, vurderer muligheter for å invitere inn nye eiere i det heleide ladeselskapet Mer, for å støtte selskapets ambisiøse...
Statkraft AS: Result
Statkraft AS: Results for the fourth quarter and year end 2022
March 02, 2023 02:00 ET | Statkraft AS
Record results and dividend to owner Net operating revenues rose strongly to record-high NOK 73.9 billion in 2022 (41.3 in 2021)Operating profit (EBIT underlying) rose to record NOK 54.4 billion...
Statkraft AS: Result
Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal og året 2022
March 02, 2023 02:00 ET | Statkraft AS
Rekordhøyt resultat og utbytte til eier Netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner i 2022 (41,3 i 2021)Driftsresultatet (EBIT underliggende) steg til rekordhøyde...
Signing PPA Elkem Statkraft
Statkraft and Elkem sign new competitive long-term power agreement in mid-Norway
February 28, 2023 09:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 28. February 2023) Elkem and Statkraft have signed a new long-term power agreement which secures additional competitive access to power for Elkem’s plant in Bremanger. The new contract covers a...
Statkraft og Elkem signerer kraftavtale
Statkraft og Elkem signerer ny langsiktig kraftavtale i Midt-Norge
February 28, 2023 09:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 28. februar 2023) Elkem og Statkraft har signert en ny langsiktig kraftavtale som sikrer Elkems anlegg i Bremanger ytterligere krafttilgang på konkurransedyktige vilkår. Avtalen omfatter en...
Statkraft AS: Releas
Statkraft AS: Release of fourth quarter results 2022 and annual report for 2022
February 27, 2023 05:52 ET | Statkraft AS
Statkraft discloses fourth quarter results 2022 and the annual report for 2022 on Thursday 2 March 2023 at 08:00 a.m. CET. Material will be available on Statkraft’s website www.statkraft.com and Oslo...
Statkraft AS: Offent
Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2022 og årsrapporten for 2022
February 27, 2023 05:52 ET | Statkraft AS
Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2022 og årsrapporten for 2022 torsdag 2. mars 2023 klokken 08.00. Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no...
Overview of INEOS INOVYN Norway's facility at Rafnes
Statkraft and INEOS Inovyn sign new long-term green power agreements ensuring operations and enabling new investments
February 03, 2023 08:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Rafnes, Norway, 3 February 2023) Europe’s largest generator of renewable power, Statkraft and chemical company INEOS Inovyn at Rafnes in Bamble have signed two new long-term power agreements....
Oversiktsbilde av INEOS INOVYNs fabrikkanlegg på Rafnes
Statkraft og INEOS Inovyn inngår nye kraftavtaler - sikrer drift og legger til rette for nye investeringer
February 03, 2023 08:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Rafnes, 3. februar 2023) Statkraft og kjemiselskapet INEOS Inovyn på Rafnes i Bamble har signert to nye, langsiktige kraftavtaler. Avtalene sikrer mesteparten av kraften som trengs til...