Nytt liv til Simovassdraget - pressemelding fra Statkraft SF

Oslo, NORWAY


Eidfjord 19. Mars 2002

Vassdraget er for mange år siden regulert til kraftproduksjon og bearbeidet for å hindre flomskader. Elvebredden er rettet ut og derfor er det liten variasjon i fiskens leveområde i den nederste delen. Fisken har få standplasser og bruker nederste del kun som transportstrekning. Simo har en god bestand av sjøørret, men fisken står i dag høyt oppe i vassdraget.

Som en del av Statkrafts miljøstrategi ønsker selskapet å gjennomføre kostnadseffektive kultiveringstiltak som øker den naturlige rekrutteringen. Derfor skal det gjennomføres ulike tiltak i vassdraget for å gjøre levevilkårene bedre for fisken.
Blant annet skal det bygges terskler av ulike typer, dype kulper og en større kulp på siden av elva hvor fisken kan stå. Det blir også satt ut "fiskehus" som gir fisken muligheter for å gjemme seg.

- Vi mener tiltakene vil bidra til at fiskeproduksjonen øker og at vi på sikt kan avslutte utsettingen av fisk, sier miljørådgiver og fagansvarlig Rolf Jenssen i Statkraft. Han har store forventinger til prosjektet. Lignende tiltak er gjennomført enkelte steder og planlegges i andre vassdrag.

I samarbeid med Eidfjord kommune og grunneierne i Simadalen blir det også lagt til rette langs hele vassdraget med stier, gapahuker og fiskeplasser.
Den store kulpen blir tilpasset slik at funksjonshemmede lett får adgang.


Arbeidet som startet nå i mars er beregnet å være ferdig i midten av mai.