Tallinna Vesi investeerib 2007. aastal 346.9 miljonit krooni

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi           BÖRSITEADE             18.01.2007

TALLINNA VESI INVESTEERIB 2007. AASTAL 346.9 MILJONIT KROONI´

ASi Tallinna Vesi 2007. aasta investeeringute eelarve maht on 346.9 miljonit krooni,
mis on pea 100 miljonit krooni enam kui 2006. aastal.

"See on suurim investeeringute programm läbi aegade, mille põhirõhk on suunatud
pidevale joogiveekvaliteedi parandamisele. Selle aasta 1. jaanuarist kehtima
hakanud Euroopa Komisjoni joogiveekvaliteedi  direktiiv  sätestab  muuhulgas
rangemad nõuded raua sisaldusele ja vee hägususele. Ehkki pealinna joogivee
omadused on väga head ja vastavad kehtima hakanud direktiivile, on investeeringud
vajalikud, et hoida kvaliteet kõrgel tasemel ning tõsta seda veelgi " ütles ASi
Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux.

Koguinvesteeringust 118 miljonit krooni suunatakse pealinna veetootmise  ja
reoveepuhastuse kvaliteeditasemete jätkuvaks parendamiseks.

33 miljonit krooni sellest on mõeldud pealinna veevõrkude rekonstrueerimiseks ja
vee kvaliteedi tõstmiseks. See summa sisaldab joogiveevõrgu renoveerimist, samuti
jätkuvad Pirita Ülemiste kanali hooldustööd ning korrastatakse  Kaunissaare
veehoidla regulaatorseadmeid. Ülemiste veepuhastusjaamas lõpetatakse 1960-ndatel
ehitatud veereservuaari renoveerimine ning mahuti võetakse taas kasutusele.

Enam kui 28 miljonit krooni investeeritakse kanalisatsioonitrasside uuendamisse,
kokku uuendatakse 2007. aastal ligikaudu 5,5 km torustikke.

Ligikaudu 45 miljonit suunatakse veepuhastus- ja reoveepuhastusjaamade tegevuse
parendamisesse, sealhulgas 21 miljonit, mis suunatakse  mudatöötlusprotsessi
keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

"Keskkonnaprojektidest jätkame investeerimist reoveepuhastusprotsessi tulemusena
tekkiva muda töötlusesse. Lõplikult valmivad reoveesettesegu käitluseks mõeldud
kompostiväljakud. Need annavad meile võimaluse taaskasutada reoveesette jääke nii
täitepinnasena kui ka haljastuses. Projekti tulemusena suudame toota veelgi
kvaliteetsemat ja keskkonnasõbralikumat kasvumulda selle asemel, et jääkmuda
prügilasse ladustada," lisas Chéroux.

Uute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde investeeringuteks on ettevõte
planeerinud 2007. aastal 210 miljonit krooni sisaldades ka 2006.  aastast
edasilükkunud töid. AS Tallinna Vesi on Tallinna linnale esitanud uute vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitustööde kava esimese osa mahus 106 miljonit krooni.

"Ebatavaliselt soe talv võimaldab meil sel aastal  ehitustöödega  alustada
varakult. Oleme esimesed hanked läbiviinud, hanke võitjad valinud ning lepingud
ettevalmistanud, ehk sisuliselt valmis alustama ehitustöödega niipea kui on
olemas linna kinnitus ehitustööde kavale," selgitas Chéroux.

Enamus uusi vee, kanalisatsiooni ja sademetevee trasse on planeeritud ehitada
Nõmme, Lilleküla, Veskimetsa ja Merivälja piirkonnas luues klientidele võimaluse
liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.


Reigo Marosov
Avalike suhete juht
Tel: + 372 6262 209
reigo.marosov@tvesi.ee

Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
Tel: + 372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee