Tallinna Vesi täiust
Tallinna Vesi täiustab reovee bioloogilist puhastamist
April 17, 2024 06:45 ET | Tallinna Vesi
Tallinna Vesi investeerib reovee bioloogilise puhastusprotsessi täiustamisse järgmise kolme aasta jooksul ligi 9 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub Paljassaare reoveepuhastusjaamas lämmastiku ja...
Tallinna Vesi is imp
Tallinna Vesi is improving the biological treatment of wastewater
April 17, 2024 06:45 ET | Tallinna Vesi
Tallinna Vesi will invest nearly €9 million over the next three years to improve the biological wastewater treatment process. This will increase the efficiency of nitrogen and phosphorus removal from...
Harju Maakohus jätti
Harju Maakohus jättis rahuldamata Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS ja Central Hotell OÜ poolt AS Tallinna Vesi suhtes esitatud hagi
April 11, 2024 06:11 ET | Tallinna Vesi
Harju Maakohus langetas täna otsuse, mille alusel jättis rahuldamata Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell...
Harju County Court d
Harju County Court dismissed the claim submitted by Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS and Central Hotell OÜ
April 11, 2024 06:11 ET | Tallinna Vesi
Harju County Court passed today judgement, dismissing the claim submitted by Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS,...
Tallinna Vee nõukogu
Tallinna Vee nõukogu kinnitas 2023.aasta majandustulemused ja dividendiettepaneku
April 05, 2024 02:00 ET | Tallinna Vesi
AS-i Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2023. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole võrreldes 2. veebruaril 2024 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud. Ettevõtte 2023....
Tallinna Vesi´s Supe
Tallinna Vesi´s Supervisory Council approved the financial results for 2023 and the dividend proposal
April 05, 2024 02:00 ET | Tallinna Vesi
The Supervisory Council of AS Tallinna Vesi approved the audited financial results for 2023. The financial results have not changed from the unaudited results published on 2 February 2024. The...
Aktsionäride poolt ü
Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
March 28, 2024 05:09 ET | Tallinna Vesi
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise...
Resolutions adopted
Resolutions adopted by shareholders without convening a General Meeting
March 28, 2024 05:09 ET | Tallinna Vesi
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) submitted to the shareholders the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders without convening an...
Riigikohus otsustas
Riigikohus otsustas võtta menetlusse Tallinna Tehnikaülikooli kassatsioonkaebuse
March 22, 2024 03:00 ET | Tallinna Vesi
Riigikohus otsustas 18.03.2024 võtta menetlusse Tallinna Tehnikaülikooli kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 19.01.2024.a. lahendi peale, millega jäeti rahuldamata Tallinna Tehnikaülikooli...
The Supreme Court de
The Supreme Court decided to open the proceedings on Tallinn University of Technology’s appeal in cassation
March 22, 2024 03:00 ET | Tallinna Vesi
On 18/03/2024, the Supreme Court decided to open the proceedings on Tallinn University of Technology’s appeal in cassation against the Tallinn Circuit Court’s decision of 19/01/2024, in which the...