Change in the Superv
Change in the Supervisory Council and in the Audit Committee of AS Tallinna Vesi
June 01, 2023 05:31 ET | Tallinna Vesi
Due to the expiry of the 10-year term of office (criterion for an independent Board Member in accordance with the Corporate Governance Recommendations), the Annual General Meeting of Shareholders of...
Muudatus AS-i Tallin
Muudatus AS-i Tallinna Vesi nõukogu ja auditikomitee koosseisus
June 01, 2023 05:31 ET | Tallinna Vesi
Seoses 10-aastase volituste tähtaja saabumisega (hea ühingujuhtimise tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium) otsustas AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek täna kutsuda...
Resolutions adopted
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi 01.06.2023
June 01, 2023 05:10 ET | Tallinna Vesi
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) convened the Annual General Meeting of Shareholders with the proposal for the resolutions set out below to be adopted by...
AS Tallinna Vesi 01.
AS Tallinna Vesi 01.06.2023 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
June 01, 2023 05:10 ET | Tallinna Vesi
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta...
AS Tallinna Vesi and
AS Tallinna Vesi and AS Utilitas Tallinn concluded an agreement to establish a right of superficies
May 17, 2023 05:06 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi and AS Utilitas Tallinn have agreed to establish a right of superficies for the construction and operation of a wastewater heat pump plant and the buildings serving it on the...
AS Tallinna Vesi ja
AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinn sõlmisid lepingu hoonestusõiguse seadmiseks
May 17, 2023 05:06 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinn on kokku leppinud hoonestusõiguse seadmises AS-ile Tallinna Vesi kuuluvale Paljassaare põik 14 asuvale kinnistule reoveesoojuspumbajaama ja seda teenindavate...
AS Tallinna Vesi sig
AS Tallinna Vesi signed a loan agreement for a total amount of EUR 91 million
May 16, 2023 03:50 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi and AS SEB Pank, together with Swedbank AS and OP Corporate Bank plc Estonian branch, signed a syndicated loan agreement for a total amount of EUR 91 million. The maturity of the loan...
AS Tallinna Vesi all
AS Tallinna Vesi allkirjastas laenulepingu summas 91 miljonit eurot
May 16, 2023 03:50 ET | Tallinna Vesi
AS Tallinna Vesi ja AS SEB Pank koos pankade Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal sõlmisid sündikaatlaenu lepingu kogusummas 91 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg on 15.05.2028 ning...
AS Tallinna Vesi not
AS Tallinna Vesi notice to convene the Annual General Meeting of Shareholders
May 09, 2023 02:06 ET | Tallinna Vesi
The Management Board of AS TALLINNA VESI (registry code 10257326, Ädala 10, 10614 Tallinn) (hereinafter also “the Company”) announces that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company...
AS Tallinna Vesi akt
AS Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
May 09, 2023 02:06 ET | Tallinna Vesi
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts") juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 1. juunil...