OASMIA: NÄSTA OASMIA-PRODUKT REDO FÖR KLINISKA PRÖVNINGAR

Uppsala, SWEDEN


Oasmia Pharmaceuticals tredje patenterade produkt för cancerbehandling,
Doxophos®, är nu redo för kliniska prövningar. Prövningarna är planerade att
inledas under fjärde kvartalet 2007. 

Doxophos® innehåller den välkända aktiva substansen doxorubicin, som används
vid behandling av bland annat bröstcancer och äggstockscancer. Doxorubicin är
det mest använda cytostatikum under de senaste 20 åren. Nya behandlingar med
preparatet utvecklas fortlöpande, vilket innebär än stadigt växande marknad.
Produkten har därmed en mycket stor marknadspotential. Påbörjandet av kliniska
prövningar är ytterligare ett steg i Oasmias strategi för etablering på den
världsomspännande onkologimarknaden. 

Oasmia ser med tillförsikt fram mot att resultaten kommer att visa medicinska
fördelar jämfört med nuvarande preparat på marknaden. Produkten kommer att
avsevärt stärka företagets redan mycket solida produktportfölj. Världsmarknaden
för cytostatika uppgår till 20 miljarder USD per år. 

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste
koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av
allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av
semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation
effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic
MTF. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com. 

För ytterligare information, kontakta Johan Edin tfn: 018 - 50 54 40, e-post:
johan@oasmia.com. 

Attachments

file21.pdf