Oasmia to present at Biotech Showcase in San Francisco
January 09, 2020 07:22 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB has been selected to present at the Biotech Showcase Conference and will be presenting its technology on Tuesday 14 January at 15:30 (3:30 pm), Track Yosemite C (Ballroom...
Oasmia håller presentation på Biotech Showcase i San Francisco
January 09, 2020 07:22 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB har blivit utvalda att hålla en presentation på branschkonferensen Biotech Showcase i San Francisco. Bolaget kommer att presentera sin teknologi tisdagen den 14 januari kl...
New number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
December 30, 2019 02:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The number of shares and votes in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) has increased as a result of the preferential rights issue completed in December 2019. As a result of the preferential rights issue,...
Nytt antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)
December 30, 2019 02:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den företrädesemission som slutfördes i december 2019. Som ett resultat av företrädesemisisonen har antalet aktier...
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Interim report for the period May 1 – October 31, 2019
December 30, 2019 01:30 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
EVENTS IN SECOND QUARTER Oasmia ADSs were delisted from NASDAQ in the US to reduce complexity and costs.Oasmia recruited two General Managers to its management team.Oasmia published its annual...
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 maj – 31 oktober 2019
December 30, 2019 01:30 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Oasmias depåbevis avnoterades från NASDAQ i USA för att minska komplexitet och kostnader.Oasmia rekryterade två General Managers till bolagets...
Final result of the rights issue in Oasmia
December 09, 2019 12:50 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The final result of the rights issue in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” or the “Company”) amounts to 198,329,980 shares subscribed for with subscription rights, which corresponds to...
Slutligt utfall i Oasmias företrädesemission
December 09, 2019 12:50 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Det slutliga utfallet i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller “Bolaget”) företrädesemission visar att 198 329 980 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka...
Oasmia’s rights issue has been oversubscribed
December 06, 2019 06:25 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The preliminary result of the rights issue in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” or the “Company”), in which the subscription period ended on 4 December 2019, amounts to 198,329,980 shares...
Oasmias företrädesemission övertecknad
December 06, 2019 06:25 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller “Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 4 december 2019, visar att 198 329 980 aktier...