OASMIA: OASMIA ÖPPNAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE, ANIMAL HEALTH

Uppsala, SWEDEN


Oasmia Pharmaceutical kommer under mars månad att starta en ny division, Animal
Health. Avdelningen kommer främst att inrikta sig på utveckling och
marknadsföring av onkologiprodukter för sällskapsdjur där marknadspotentialen
bedöms som mycket stor. 

Cancer hos sällskapsdjur har under senare år fått ökad uppmärksamhet. Stort
intresse finns från både veterinärer och djurägare att ta fram
behandlingsmetoder mot denna sjukdom. Antalet djur har ökat, samtidigt som
djuren i genomsnitt lever längre. Cancerrisken ökar också markant med stigande
ålder. Marknadspotentialen bedöms mycket stor för onkologiprodukter för
sällskapsdjur. 

Efter mycket positiva signaler från kliniska studier har Oasmias ledning
beslutat att starta en ny division i företaget: Animal Health. Ledningen
bedömer att marknaden kommer att globalt växa mycket starkt under de
nästkommande sex till tio åren. Oasmias sortiment och produktportfölj bedöms
också som mycket konkurrenskraftig på den relativt nya marknaden. Mer
information kommer under mars månad. 

Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste
koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av
allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av
semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation
effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic
MTF. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com. 

För ytterligare information, kontakta kommunikationsansvarig Britt-Marie
Eriksson VP tfn: 018 - 50 54 40, e-post: Britt-Marie@oasmia.com. 

Attachments

file23.pdf