OASMIA: NYTT CANCERLÄKEMEDEL TILL HUND

Uppsala, SWEDEN


Nu blir det möjligt att behandla cancersjuka hundar på samma sätt som hos
människa. 
Det visar en studie som läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical tillsammans
med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala just avslutat. 

Antalet hundar ökar starkt i världen. Hundarna blir också äldre vilket leder
till mer cancersjukdom. Idag finns över 120 miljoner hundar bara i EU och USA.
Tidigare har cytostatika inte varit ett bra alternativ på hund eftersom det
gett svåra biverkningar. Det nya unika läkemedlet innehållande paklitaxel gör
det nu möjligt att behandla hundar med diagnoser som tidigare lett till
avlivning. 

Resultaten från studien och fakta om läkemedlet Paclical® Vet kommer att
presenteras av veterinär Henrik Von Euler vid den årliga veterinäronkologiska
konferensen (ESVONC) i Cambridge, Storbritannien i slutet av mars. 
- Det är märkligt att det inte funnits ett registrerat preparat med tanke på
det stora behov som föreligger. Jag hoppas att Paclical® Vet blir det första
cytostatika i världen att registreras för användning på hund, säger Von Euler i
en kommentar. 


Oasmia Pharmaceutical (publ) är ett läkemedelsbolag baserat på de senaste
koncepten inom bio-organisk kemi. Affärsidén är att förbättra behandlingen av
allvarliga sjukdomar, med fokus på onkologi. Detta sker genom utveckling av
semi-syntetiserade substanser som utvecklats inom Oasmia till en ny generation
effektiva läkemedel för olika terapiområden. Oasmia är noterat på NGM Nordic
MTF. 
Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com.

För ytterligare information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40.

Attachments

file27.pdf