SCANFIL OYJ:N YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET

FINLAND


SCANFIL OYJ:N YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYNEET               

Scanfil Oyj:n Äänekosken ja Oulun tehdasta, konsernihallintoa ja Sievin     
yksiköiden toimihenkilöitä koskeneet tuotannollisista ja taloudellisista sekä  
toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä käydyt           
yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tänään 19.3.2007.           

Neuvottelujen lopputuloksena Äänekosken tehtaan tuotanto siirretään       
Scanfil-konsernin muihin yksiköihin syyskuun loppuun mennessä. Oulun tehtaan  
jäljellä oleva toiminta päättyy kesän aikana. Oulusta ja Äänekoskelta      
irtisanotaan yhteensä 95 työntekijää ja toimihenkilöä. Sievin yksiköiden    
toimihenkilötehtävistä ja konsernihallinnosta irtisanotaan yhteensä 17     
toimihenkilöä. Osalle irtisanottavista henkilöistä voidaan tarjota töitä yhtiön 
muilla tehtailla.                                

Kysynnän ja Scanfilin tuotannon painottuessa kehittyville markkinoille on yhtiön
Suomen toimintoja sopeutettava kysyntätilannetta vastaavaksi. Toimenpiteiden  
tavoitteena on Scanfilin kannattavuuden, kustannustehokkuuden sekä kilpailukyvyn
parantaminen ja ylläpitäminen nopeasti muuttuvilla sopimusvalmistusmarkkinoilla.
Suoritettavista sopeuttamistoimenpiteistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä  
kustannuksia. Yhtiö on aloittanut toimenpiteet Oulun ja Äänekosken kiinteistöjen
myymiseksi                                   


SCANFIL OYJ                                   


Veli Torvinen                                  
Toimitusjohtaja                                 


Lisätiedot                                   
Toimitusjohtaja Veli Torvinen                          
puh. +358 8 4882 111                              


Jakelu    Helsingin Pörssi                          
       Keskeiset tiedotusvälineet                     
       www.scanfil.com