OASMIA: NYTT CANCERLÄKEMEDEL FÖR HUND PÅ VÄG MOT REGISTRERING

Uppsala, SWEDEN


Resultat från en svensk studie visar att två tredjedelar av de hundar som
ingick i forskningen tillfrisknade. De unika resultaten presenterades i
Cambridge under söndagen. 

Studien har genomförts av läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical i samarbete
med Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Studien är den första riktigt
framgångsrika med cancerläkemedlet paklitaxel på hund. Tidigare försök som
publicerats har misslyckats på grund av mycket svåra biverkningar. 

Det nya läkemedlet Paclical Vet® innehållande cancersubstansen paklitaxel ges
som infusion på 15 min var tredje vecka till dess att tumören minskat avsevärt
eller försvunnit helt. 
- Det är verkligen makalösa resultat som överträffat alla mina förväntningar,
säger veterinär Patricio Rivera som arbetat med hundarna vid Institutionen för
kliniska vetenskaper på SLU. 

Studieresultaten som presenterades vid veterinäronkologiska konferensen i
Cambridge, England visar att tidigare obotliga tumörsjukdomar hos hund nu kan
behandlas. Intresset bland deltagande veterinärer var mycket stort. 
Företaget Oasmia och VD Julian Aleksov räknar med stort genomslag bland
veterinärer världen över. Resultaten gör att företagets övriga produktportfölj
förstärks, speciellt läkemedlet Paclical för humananvändning. 
- Vi räknar med att få Paclical® Vet registrerat under 2008 som det första
cancerläkemedlet i världen inom veterinärmedicin, säger Aleksov. 

Det finns 140 miljoner hundar i EU och USA. Uppskattningsvis får cirka 50% av
alla hundar över 6 år cancer i någon form. Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsföretag som arbetar med möjligheten att
behandla svåra sjukdomar. Oasmia utvecklar framtidens mediciner. 

Ett läkemedelsbolag baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk kemi.
Affärsidén är att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomar. Primärt sker
utvecklingen inom onkologi och cellgiftsbehandling men Oasmia forskar även inom
övrig antibiotika, astma och neurologiskt fokuserade läkemedel. Oasmia har egen
kapacitet för produktion av läkemedel för egna och andras kliniska prövningar.
Oasmia har utvecklat flera produkter som baseras på existerande läkemedel i ny
tappning, vilket leder till helt nya lösningar inom cancerbehandling. Dessa
produkter ger Oasmia en gedigen produktportfölj inom onkologi, med flera
produkter i klinisk och pre-klinisk fas. 

Oasmia är noterat på NGM Nordic MTF. 
Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com.
För ytterligare information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40.

Attachments

fileoasmia.doc