Dividendide maksmise ajagraafiku ettepanek

Tallinn, ESTONIA


--------------------------------------------------------------------------------
| 16.04.07  8:00     | Aktsionäride korralisel üldkoosolekul       |
|             | hääleõiguslike aktsionäride nimekirja       |
|             | fikseerimine                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.04.07         | Aktsionäride korraline üldkoosolek        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.05.07         | Dividendidega aktsiatega kauplemise päev     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25.05.07         | Ilma dividendideta aktsiatega kauplemise päev   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.05.07  23:59    | Aktsionäride nimekirja fikseerimine, kellel on  |
|             | õigus dividendidele                |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15.06.07         | Dividendide maksmise päev             |
--------------------------------------------------------------------------------

2006. majandusaasta tulemuste põhjal teeb ASi Tallinna Vesi nõukogu ettepaneku 
maksta 196 010 tuhat krooni (12 527 tuhat eurot) dividende. Sellest B-aktsia 
omanikule 10 000 krooni (639,12 eurot) ning A-aktsiate omanikele 196 000 tuhat 
krooni (12 527 tuhat eurot) so 9,8 krooni (0,63 eurot) aktsia kohta. Ettepaneku 
peab heaks kiitma Ettevõtte aktsionäride korraline üldkoosolek, mis toimub 
26. aprillil 2007. aastal.               


Eteri Harring                                  
Rahandus- ja investorsuhete juht                        
Tel: + 372 6262 225                               
eteri.harring@tvesi.ee