OASMIA: OASMIA PRESENTERAR PACLICAL® VET I BUDAPEST

Uppsala, SWEDEN


Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical kommer att presentera resultat från
fas I/II studien med cancerläkemedlet Paclical® Vet vid den europeiska
veterinärkongressen, ECVIM-CA Congress 13-15 september i Budapest. Resultaten
som tidigare presenterats har väckt stort internationellt intresse. 

Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com För ytterligare
information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40. 

Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsföretag som arbetar med möjligheten att
behandla svåra sjukdomar. 
Oasmia utvecklar framtidens mediciner.

Ett läkemedelsbolag baserat på de senaste koncepten inom bioorganisk kemi.
Affärsidén är att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomar. Primärt sker
utvecklingen inom onkologi och cellgiftsbehandling men Oasmia forskar även inom
antibiotika, astma och neurologiskt fokuserade läkemedel. Oasmia har egen
kapacitet för produktion av läkemedel för egna och andras kliniska prövningar.
Oasmia har utvecklat flera produkter som baseras på existerande läkemedel i ny
tappning, vilket leder till helt nya lösningar inom cancerbehandling. Dessa
produkter ger Oasmia en gedigen produktportfölj inom onkologi, med flera
produkter i klinisk och pre-klinisk fas. 
Oasmia är noterat på NGM Nordic MTF. Planerar att byta lista till NGM Equity i
september 2007. 

Attachments

file43.pdf