Presentasjon av Telenors resultater for andre kvartal 2007


(Fornebu, 19. juli 2007) Telenor inviterer til presse- og analytikerkonferanse vedrørende resultatene for andre kvartal 2007. Presentasjonen, som holdes på engelsk, foregår tirsdag 24. juli kl. 0900 i Auditorium A, Telenor Expo Besøkssenter, i konsernets hovedkontor på Fornebu. Presentasjonen vil bli direkte overført over Internett. Tallene offentliggjøres kl. 0700 samme dag på Telenors Internettsider.
Konserndirektør økonomi og finans Trond Westlie vil legge fram resultatene.
 
Overføring via Internett og mobiltelefon
Presse- og analytikerkonferansen blir overført over Internett, både som direkte sending og som opptak etter konferansen, på www.telenor.no/ir. Under direktesendingen er det mulig å sende inn skriftlige spørsmål via Internett. Det vil også være mulig å følge sendingen direkte eller i opptak på mobiltelefoner som håndterer 3G, GPRS eller EDGE. Se nærmere informasjon på våre hjemmesider.
 
Telefonkonferanse og spørsmål
Presse- og analytikerkonferansen kan også høres telefonisk, med anledning til å stille spørsmål direkte etter presentasjonen og en spørrerunde i salen. Ring inn i god tid til: 800 80 119.
 
Materiale
Hele kvartalsrapporten og presentasjonene brukt under presse- og analytikerkonferansen blir gjort tilgjengelig på www.telenor.no/ir. Engelskspråklige versjoner vil finnes på www.telenor.com/ir.
 

Kontaktpersoner:

Media:
Informasjonssjef Scott Engebrigtsen, tlf. 900 43 484
 
Analytikere og investorer:
Senior Vice President IR Erling Thune, tlf: 67 89 26 56 eller 909 71 969
Vice President IR Tolle Grøterud, tlf: 67 89 39 53 eller 913 71 309