OASMIA: OASMIA NOTERAS PÅ NGM EQUITY

Uppsala, SWEDEN


(NGM: OASM MTFA)

Oasmia Pharmaceutical AB noteras den 18 september på NGM Equity. Företaget är
nu redo att ta ytterligare ett steg framåt och ge större investerare och
finansiella institutioner en långsiktig investeringsmöjlighet. 

- Vår produktportfölj inom onkologi är stark och vi närmar oss
veterinärmarknaden med en revolutionerande cancerbehandling för hund. Den
positiva utvecklingen medför att Oasmia blir mer och mer attraktivt för
investerare och företaget kommer därför att dra stor fördel av att byta lista
till NGM Equity, säger Julian Aleksov, VD på Oasmia. 

För mer information och nedladdning av prospekt besök www.oasmia.com

Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com
För ytterligare information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40

Oasmia Pharmaceutical AB är ett läkemedelsföretag som arbetar med att utveckla
läkemedel mot svåra sjukdomar baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk
kemi. Primärt sker utvecklingen inom onkologi men även inom antibiotika, astma
och neurologi. Oasmia har egen kapacitet för produktion av läkemedel för egna
och andras kliniska prövningar. Företaget har utvecklat flera
läkemedelskandidater som baseras på existerande läkemedel i ny tappning vilket
leder till helt nya lösningar inom cancerbehandling. Dessa produkter ger Oasmia
en gedigen produktportfölj inom onkologi med flera produkter i pre-klinisk och
klinisk fas. 

Attachments

file46.pdf