OASMIA: STORT INTRESSE FÖR OASMIA I BUDAPEST

Uppsala, SWEDEN


(NGM: OASM A)

Oasmia Pharmaceutical AB presenterade i förra veckan resultaten från fas I/II
studien med Paclical® Vet vid den europeiska veterinärkongressen, ECVIM-CA
Congress i Budapest. 

- Informationen kring Oasmias nya läkemedel har genom kongressen nu nått ut
till en större publik. Flera ledande veterinärkliniker i Europa ser fram emot
att Paclical® Vet kommer ut på marknaden. Det finns ett enormt stort behov av
produkten, säger Kristina Fritjofsson, ansvarig för klinisk utveckling på
Oasmia. 
Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com
För ytterligare information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40

Oasmia Pharmaceutical AB är ett läkemedelsföretag som arbetar med att utveckla
läkemedel mot svåra sjukdomar baserat på de senaste koncepten inom bio-organisk
kemi. Primärt sker utvecklingen inom onkologi men även inom antibiotika, astma
och neurologi. Oasmia har egen kapacitet för produktion av läkemedel för egna
och andras kliniska prövningar. Företaget har utvecklat flera
läkemedelskandidater som baseras på existerande läkemedel i ny tappning vilket
leder till helt nya lösningar inom cancerbehandling. Dessa produkter ger Oasmia
en gedigen produktportfölj inom onkologi med flera produkter i pre-klinisk och
klinisk fas. Oasmia är noterad på NGM Equity. 

Attachments

file48.pdf