Succesfuld finansiering i Investea German High Street II A/S


Investeringsselskabet Investea German High Street II A/S har underskrevet
endelig aftale om permanent finansiering af selskabets ejendomsportefølje,
bestående af 15 gågade-ejendomme i større tyske byer. Ejendommene, der er
erhvervet tidligere i 2007, har en samlet værdi på ca. DKK 730 mio. 
Den samlede finansieringspakke omfatter flere langfristede lån optaget i euro
for et samlet beløb på ca. DKK 520 mio. Samtidig med indgåelsen af låneaftalen
har selskabet fastlåst renten på lånene. Det er lykkedes at fastlåse renten på
et lavere niveau end oprindeligt forudsat,hvilket forventes at medføre en
rentebesparelse i størrelsesordnen DKK 700.000 pr. år.

Attachments

meddelelse 281207 nr. 8.pdf