Institutionella ägare in i Hexatronic

Gothenburg, SWEDEN


Ett antal institutionella investerare har förvärvat sammanlagt en miljon aktier i Hexatronic Scandinavia AB (publ). Säljare är Hexatronics vice VD, Gert Nordin. Transaktionen skedde under onsdagen den 27:e augusti och minskar Gert Nordins innehav till 5 705 143 aktier, vilket motsvarar 23,4 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Gert Nordin behåller ett betydande ägande i Hexatronic och avser att fortsätta vara en engagerad och långsiktig ägare samt en ledande befattningshavare i bolaget.

"Min syn på Hexatronic som bolag och investering har stärkts efter den senaste tidens förvärv och det känns glädjande att vi fått in ett antal institutionella ägare som kan vara med oss på denna resa som precis börjat" kommenterar Gert Nordin.

Henrik Lyon
Verkställande Direktör

Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 b
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-742 53 30

www.hexatronicscandinavia.se

 

För eventuella frågor kontakta:

  • Göran Nordlund, Styrelseordförande                         070-433 13 20
  • Gert Nordin, vice verkställande Direktör                   070-858 34 20

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern specialiserad på produkter och lösningar för bredband och kommunikation över optisk fiber. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.com) och The Blue Shift AB (Stockholm, www.tbsoptics.com ). Alla koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte 357 mkr på 9 månader per Q3 räkenskapsåret 2013/14 (per 31 maj 2014) med en EBITDA marginal på 12%. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se


Attachments

Institutionella ägare in i Hexatronic