Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Subsidiaries in Sweden merge for increased efficiency and clarity towards the market
February 20, 2024 09:30 ET | Hexatronic Group AB
Press release February 20, 2024Gothenburg, Sweden Subsidiaries in Sweden merge for increased efficiency and clarity towards the market Hexatronic Group AB (publ) merges its two wholly-owned...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Dotterbolag i Sverige går samman för ökad effektivitet och tydlighet mot marknaden
February 20, 2024 09:30 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande20 februari, 2024Göteborg Sverige Dotterbolag i Sverige går samman för ökad effektivitet och tydlighet mot marknaden Hexatronic Group AB (publ) slår samman de två helägda...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) Year-end report January – December 2023
February 09, 2024 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Year-end report January – December 2023 Strong operating cash flow and continued growth in new areas Fourth quarter (October 1 – December 31, 2023) Net sales increased by...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) Helåret januari – december 2023
February 09, 2024 01:00 ET | Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ)Helåret januari – december 2023 Starkt operativt kassaflöde och fortsatt tillväxt inom nya områden Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2023) Nettoomsättningen...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) invites investors to a telephone conference in connection with the year-end report, 2023
January 26, 2024 02:30 ET | Hexatronic Group AB
Press release January 26, 2024Gothenburg, Sweden Hexatronic Group AB (publ) invites investors to a telephone conference in connection with the year-end report, 2023 Hexatronic publishes its year-end...
Hexatronic Group AB
Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké, 2023
January 26, 2024 02:30 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande26 januari, 2024Göteborg Sverige Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké, 2023 Hexatronic publicerar sin bokslutskommuniké för...
Hexatronic downgrade
Hexatronic downgrades short-term outlook and initiates a cost-saving program
November 21, 2023 08:45 ET | Hexatronic Group AB
Press release November 21, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic downgrades short-term outlook and initiates a cost-saving program Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic” or “the Company”) downgrades...
Hexatronic justerar
Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram
November 21, 2023 08:45 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande21 november, 2023Göteborg, Sverige Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”)...
Hexatronic signs a n
Hexatronic signs a new SEK 500 million senior term loan facility
November 13, 2023 06:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release November 13, 2023Gothenburg, Sweden Hexatronic signs a new SEK 500 million senior term loan facility Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) has entered into a new senior term loan...
Hexatronic ingår nyt
Hexatronic ingår nytt seniort lånefacilitetsavtal om 500 MSEK
November 13, 2023 06:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande13 november, 2023Göteborg, Sverige Hexatronic ingår nytt seniort lånefacilitetsavtal om 500 MSEK Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ingått ett avtal avseende en ny senior...