Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport Q1, 2024
April 12, 2024 05:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande12 april, 2024Göteborg Sverige Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport Q1, 2024 Hexatronic publicerar sin kvartalsrapport för Q1 2024...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) invites investors to a telephone conference in connection with the interim report Q1, 2024
April 12, 2024 05:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 12, 2024Gothenburg, Sweden Hexatronic Group AB (publ) invites investors to a telephone conference in connection with the interim report Q1, 2024 Hexatronic publishes its interim...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023
April 12, 2024 03:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande12 april, 2024Göteborg Sverige Hexatronic Group AB (publ) publicerar Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 Hexatronic publicerar idag bolagets Årsredovisning och...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Hexatronic Group AB (publ) publishes Annual and Sustainability Report 2023
April 12, 2024 03:00 ET | Hexatronic Group AB
Press release April 12, 2024Gothenburg, Sweden Hexatronic Group AB (publ) publishes Annual and Sustainability Report 2023 Hexatronic publishes today the Annual and Sustainability Report for 2023....
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Ägare åtar sig att utfärda köpoptioner till Hexatronics föreslagna styrelseordförande
April 03, 2024 08:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande3 april, 2024Göteborg Sverige Ägare åtar sig att utfärda köpoptioner till Hexatronics föreslagna styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ) har informerats om att dess aktieägare...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Shareholder agrees to issue call options to Hexatronic’s proposed Chairman of the Board
April 03, 2024 08:00 ET | Hexatronic Group AB
Press releaseApril 3, 2024Gothenburg, Sweden Shareholder agrees to issue call options to Hexatronic’s proposed Chairman of the Board Hexatronic Group AB (publ) has been informed that shareholder...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
April 03, 2024 08:00 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande3 april, 2024Göteborg, Sverige Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”),...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Notice to attend the Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ)
April 03, 2024 08:00 ET | Hexatronic Group AB
Press releaseApril 3, 2024Gothenburg, Sweden Notice to attend the Annual General Meeting in Hexatronic Group AB (publ) The shareholders in Hexatronic Group AB (publ), reg. no. 556168-6360 (the...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Magnus Nicolin föreslås som ny styrelseordförande i Hexatronic Group
February 28, 2024 15:15 ET | Hexatronic Group AB
Pressmeddelande28 februari, 2024Göteborg Sverige Magnus Nicolin föreslås som ny styrelseordförande i Hexatronic Group Valberedningen i Hexatronic Group AB (publ) har informerat bolaget att de har för...
Hexatronic_Group_logo_RGB_black.png
Magnus Nicolin proposed as new Chairman of Hexatronic Group
February 28, 2024 15:15 ET | Hexatronic Group AB
Press release February 28, 2024Gothenburg, Sweden Magnus Nicolin proposed as new Chairman of Hexatronic Group The Nomination Committee of Hexatronic Group AB (publ) has informed the company that it...