Hexatronic slutför installation av nytt affärssystem i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB.

Gothenburg, SWEDEN


I samband med förvärvet av fiber- och koppar-kabelfabriken i Hudiksvall av Ericsson i december 2013, åtog sig Hexatronic att installera ett nytt affärssystem. Under en period från december 2013 till idag har verksamheten drivits under Ericssons SAP R/3 system på uppdrag av Hexatronic. Från och med 1 september är det nya affärssystemet framgångsrikt installerat och  satt i drift.

 

Det nya systemet, Monitor System, är helt integrerat med produktion och ekonomistyrning. Projektet som startade i mars har varit en stor utmaning för organisationen, för den personal på Ericsson som varit involverad, för systemleverantören Monitor och för de inblandade tredjepartskonsulterna. I sin helhet har drygt ett 100-tal delsystem bytts ut, samtliga hårdvara har bytts och nyinstallerats och alla personal har utbildats grundligt.

 

"- Jag är mycket glad att systembytet gått enligt plan. Det har varit en stor utmaning för alla inblandade parter. Alla de risker som ett stort systembyte innebär har minimerats tack vare ett effektivt och professionellt genomförande., säger Henrik Larsson-Lyon, koncernchef i Hexatronic".

 

"- Driftstarten har gått störningsfritt. Mycket tack vare ett bra samarbete med Hexatronics kunniga personal. Jag tror att Hexatronic är ett konkurrenskraftigare och mer flexibelt företag tack vare det nya systemstöd och de rutiner som framgångsrikt har driftsatts, säger Lars-Åke Persson, projektledare från Monitor."

 

"Vi på XLENT är mycket glada över förtroendet vi fått från Hexatronic. Vi har hjälpt dem med design och implementation av en ny, modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Plattformen är baserad på moderna leveransmetoder, bland annat i form av molntjänster, där vår tidigare erfarenhet av verksamheten varit ett stöd i utvecklingen av produktionsnära och verksamhetsanpassade IT-system, berättar Lennart Sundh, VD på XLENT i Hudiksvall"

 

Hisings Backa den 3 september 2014.

 

Henrik Larsson-Lyon

Verkställande Direktör

Hexatronic Scandinavia AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 b

422 46 Hisings Backa

Tel: 031-7425330

 

För eventuella frågor kontakta:

 

  • Göran Nordlund, Styrelseordförande                         070-433 13 20

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknik-koncern specialiserad på produkter och lösningar för bredband och kommunikation över optisk fiber. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se ), The Blue Shift AB (Stockholm, www.tbsoptics.com) och Proximion AB (www.proximion.com ). Alla koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte 357 mkr på 9 månader per Q3 räkenskapsåret 2013/14 (per 31 maj 2014) med en EBITDA marginal på 12%. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se


Attachments

Nytt affärssystem i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB