Nexstim Abp:s finansiella information 2015

FINLAND


Helsingfors 12/12 2014 kl. 17.00

Nexstim Abp kommer att publicera finansiell information 2015 enligt följande
schema:

 * Bokslutskommuniké för 2014 och halvårsrapport för perioden juli-december
  2014 (H2) publiceras torsdagen den 26 februari 2015
 * Halvårsrapport för perioden januari-juni 2015 (H1) publiceras torsdagen den
  20 augusti 2015

Nexstims årsredovisning för 2014 publiceras på bolagets webbplats måndagen den
9 mars 2015.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämma är tisdagen den 31 mars 2015 kl.
9.00.

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta

 Nexstim                    +358 (0)40 8615046
 Janne Huhtala, verkställande direktör  janne.huhtala@nexstim.com UB Capital Ab (Certified Adviser)       +358 (0)9 2538 0225

                         +44 (0)20 3709 5700
 Consilium Strategic Communications  nexstim@consilium-comms.com
 Mary-Jane Elliott
 Amber Bielecka
 Ivar Milligan
 Laura Thornton

Om Nexstim

Nexstim (grundat 2000) är ett finländskt medicinteknikbolag som tar fram och
tillverkar utrustning för bättre rehabilitering av strokepatienter. Nexstim är
en föregångare inom tekniker för hjärndiagnostik. Bolagets system med navigerad
hjärnstimulering, eller NBS (navigated brain stimulation), är den första och
enda apparaturen av denna typ som har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av
FDA samt CE-märkning. Bolaget har tillämpat sitt NBS-system i kombination med
transkraniell magnetstimulation (navigated transcranial magnetic stimulation,
nTMS) för kartläggning av funktionella hjärnområden både i talcentrum och
motoriska hjärnbarken. Bolaget har använt samma teknologi som plattform i sitt
NBT-system för rehabilitering av strokepatienter. Under första halvåret 2014
inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på tolv rehabiliteringscentra i USA i
syfte  att  bevisa  NBT-systemets  effekt  och  få  FDA:s  sälj-  och
marknadsföringstillstånd  för  användning  av  NBT-systemet  för  postakut
rehabilitering av strokepatienter i USA. Nexstim Abp:s aktier noteras på NASDAQ
OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Närmare information finns på
www.nexstim.com.

[HUG#1879233]