Nexstim lägger till behandling av kronisk neuropatisk smärta i sin pipeline för kliniska indikationer genom samarbete med Walton Center

FINLAND


Helsingfors den 16 december 2014 kl. 13.00 * Prövning av Nexstims teknik Navigated Brain Therapy (NBT®) för smärtlindring
  hos patienter med kronisk neuropatisk smärta
 * Andra gången en studie med Nexstims teknik genomförs på Walton Centre, som
  är det enda specialistcentret inom neurovetenskap inom NHS, för att påvisa
  långtidseffekter av NBT® med kronisk märta
 * Den föregående studien visade att 44 procent av patienterna erhöll kliniskt
  meningsfull smärtlindring som varade i minst tre veckor
 * Potentiell ny indikation för Nexstims proprietära system NBT®Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicintekniskt företag vars
syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv
hjärnstimulering,   meddelar   samarbetsavtal   med   det   brittiska
neurovetenskapscentret  Walton  Centre,  Neuroscience Research Centre, NHS
Foundation Trust, i syfte att utveckla användningen av Nexstims system Navigated
Brain Therapy (NBT®) för lindring av kronisk smärta.En tvåårig prövarledd studie inleds i januari 2015 i syfte att undersöka de
långvariga effekterna av upprätthållande behandling av neuropatisk smärta med
NBT®.  Walton Centre, som är en världskänd expert inom forskning i neuropatisk
smärta, kommer att fungera som Nexstims referensplats i fråga om behandling av
kronisk smärta.  Neuropatisk smärta är ett betydande hälsoproblem i hela världen
dels  på  grund  av  att  den  är  allmänt förekommande (hela 6-7 % av
befolkningen)[i], dels genom att de befintliga behandlingsformerna har begränsad
effekt (30-40 % av patienterna uppger att läkemedelsbehandling ger dem endast
måttlig lindring, dvs. >50 %, av den kroniska smärtan)[ii].Professor Turo Nurmikko, som är professor i smärtlindring på neurovetenskapliga
forskningscentret vid The Walton Centre, och hans team har redan genomfört en
klinisk studie (med en kontrollgrupp) där Nexstims navigerade stimuleringsteknik
användes för behandling av kronisk neuropatisk smärta. I denna studie med 39
patienter  konstaterades  det  att  Nexstims navigering med transkraniell
magnetstimulering (TMS) som bygger på elektriska fält har en avgörande funktion
för  lokalisering av de optimala målen i hjärnbarken för insättning av
behandlingen. Av patienterna erhöll 44 % kliniskt meningsfull smärtlindring i
minst tre veckors tid mot 4 % av patienterna vars smärta inte påverkades av
konventionell behandling, vid stimulering av kontrollplatsen. Prövningen ska nu
följas upp med en studie vars syfte är att fastställa den upprätthållande
behandlingens långvariga effekter under en tvåårsperiod hos minst 15 patienter.
Data från studien kommer senare att publiceras i en forskningspublikation.Med  neuropatisk smärta avses komplex kronisk smärta som orsakas av en
bakomliggande skada eller dysfunktion i nervsystemet som läkemedelsindustrin har
haft  svårt  att  avhjälpa  med  de  befintliga behandlingsmöjligheterna.
Uppskattningsvis upplever endast en av fyra patienter med neuropatisk smärta en
smärtlindring på över 50 %. Marknaden för neuropatisk smärta förväntas öka från
2,4 miljarder US dollar år 2010 till 3,6 miljarder dollar år 2020 [iii].Nexstims avsikt är att få CE-märkning på sitt NBT®-system för behandling av
kronisk neuropatismärta och att lägga till kronisk neuropatismärta som
indikation i sin pipeline.Janne Huhtala, vd för Nexstim, kommenterar: "Denna andra prövning med vårt NBT®-
system för behandling av kronisk neuropatisk smärta visar på den stora bredden
på specialiserade tillämpningar som tekniken lämpar sig för. Samarbetet med The
Walton Centre, det enda specialistcentret inom neurovetenskap inom NHS, skapar
intressanta möjligheter för att kommersiellt vidareutveckla vår teknik och
eventuellt hitta en bättre behandlingsform för kronisk smärta."I linje med vår strategi som utarbetades i anknytning till vår börsintroduktion
nyligen kungör vi nu expansionen av NBT® på nya strategiska marknader.
Samtidigt fortsätter Fas III multicenterstudien för användning av NBT® i
strokerehabilitering i USA på ett framgångsrikt sätt."Professor Turo Nurmikko, professor i smärtlindring vid The Walton Centre,
tillägger: "Nexstims NBT®-teknik har visat sig vara effektiv vid smärtlindring
och vi ser fram emot att fortsätta prövningen under de kommande två åren. Genom
att på ett effektivt sätt lokalisera och behandla mål i hjärnbarken med hjälp av
systemet kan vi göra betydande framsteg i vår strävan att lindra tärande
smärttillstånd med en metod som patienterna tål och accepterar. Samtidigt bidrar
vi till teknikens potential för klinisk användning i framtiden."Finansiella effekter

Nexstim uppskattar att avtalet inte kommer att få några direkta betydande
finansiella effekter på bolaget åren 2014-2017. Enligt bolagets uppskattning
kommer kronisk smärta som ett nytt användningsområde för Nexstims NBT®-system
att medföra en ökning av marknadspotentialen från och med år 2017.NEXSTIM ABPJanne Huhtala, verkställande direktör

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta: Nexstim                    +358 (0)40 8615046

 Janne Huhtala, verkställande direktör  janne.huhtala@nexstim.com UB Capital Ab (Certified Adviser)       +358 (0)9 2538 0225

 Consilium Strategic Communications      +44 (0)20 3709 5700

 Mary-Jane Elliott           nexstim@consilium-comms.com
 Amber Bielecka
 Ivar Milligan
 Laura Thornton
Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till
syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt
Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda
teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-
systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA)
och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic
Stimulation  (nTMS)  för kartläggning av områden för motorik och tal i
hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en
produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under
H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte
att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av
systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier
noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer
information finns på www.nexstim.com.Om  transkraniell  magnetstimulering  (TMS)  och  repetitiv  transkraniell
magnetstimulering (rTMS)

Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv teknik där det uppstår
ett magnetfält som sänds genom en spole som hålls mot huvudet. Magnetfältet
inducerar ett elektriskt fält i de närliggande hjärnvävnaderna. I repetitiv
transkraniell magnetstimulering (rTMS) sänds upprepade och fokuserade impulser
till ett visst område i hjärnan. rTMS används inte för kartläggning av
motoriken, utan dess användning med FDA-godkännande är för kartläggning av tal
och språk (NexSpeech®) och i kliniska försök för behandling av bland annat
stroke och depression.Om Navigated Brain Stimulation (NBS)

Navigated Brain Stimulation (navigerad hjärnstimulering, NBS) är en icke-invasiv
metod för exakt och detaljerad kartläggning av de kritiska funktionerna i
hjärnbarken. Metoden bygger på att man med hjälp av standard-MRI av hjärnan,
transkraniell magnetstimulering och EMG skickar impulser till specifika delar av
hjärnan och registrerar responsen för användning i diagnostiska tillämpningar.Om Navigated Brain Therapy (NBT®)

Navigated Brain Therapy (navigerad hjärnterapi, NBT®) är ett icke-invasivt
system där man med hjälp av navigeringen riktar in behandlingen på de delar av
hjärnbarken som antas vara delaktiga i en funktionsnedsättning i hjärnan.
Systemet har fått CE-märkning för användning på patienter som individuell
behandling av svår depression. Systemet har också CE-märkning för användning på
patienter som återhämtar sig från stroke, som ett komplement till konventionell
rehabilitering.Observera: Nexstims NBS-system har fått godkännande av FDA för kartläggning av
hjärnbarken för motorik och tal vid planering av ingrepp. NBT®-systemet har inte
godkänts för kommersiell distribution i USA.Om The Walton Centre, NHS Foundation Trust

The  Walton  Centre  är  den enda NHS-trusten som specialiserar sig på
neurovetenskap i Storbritannien. Den specialiserade personalen ger service av
världsklass inom diagnostik och behandling av skador och sjukdomar som påverkar
hjärnan, ryggraden, det perifera nervsystemet och musklerna samt hjälper
människor som lider av långvariga neurologiska tillstånd.Om kronisk neuropatisk smärta

Med  neuropatisk smärta avses komplex kronisk smärta som orsakas av en
bakomliggande skada eller dysfunktion i nervsystemet. Den kan vara en följd av
olika  slags  påverkan,  såsom trauma, nervskada eller infektion. Enligt
uppskattningar fanns det över 6 miljoner personer med neuropatisk kronisk smärta
på de sju största läkemedelsmarknaderna (USA, Japan, Frankrike, Tyskland,
Italien, Spanien och Storbritannien) år 2010, och marknaden i anknytning till
neuropatisk smärta förväntas växa från 2,4 miljarder US-dollar år 2010 till 3,6
miljarder dollar år 2020. Uppskattningsvis endast en av fyra patienter med
neuropatisk  smärta upplever en smärtlindring på över 50 %. Hittills har
läkemedelsindustrin  haft  det  svårt  att  förbättra  de  befintliga
behandlingsmetoderna eftersom det har varit svårt att identifiera de lämpligaste
föremålen för studier. De betydande bieffekterna, bland annat sömnighet, yrsel
och dåsighet har en negativ inverkan på patienternas livskvalitet [iii].
--------------------------------------------------------------------------------

[i]Bennett, M.I., Smith, B.H., Torrance, N. And Lee, A.J. 2006: Can pain be more
or less neuropathic? Comparison of sumptom assessment tools with ratings of
certainty by clinicians. Pain 122, 289-94.; Bouhassira, D., Lanteri-Minet, M.,
Attal, N., Laurent, B. And Touboul, C. 2008: Prevalence of chronic pain with
neuropathic characteristics in the general population. Pain 136, 380-7.

[ii]Attal, N., Cruccu, G., Haanpää, M., Hansson, P., Jensen, T.S., et al. 2006:
EFNS guidelines on pharmalogical treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol
13: 1153-1169.

[iii] Nightingale, S. 2012: The neuropathic pain market. Nature Reviews Drug
Discovery 11, 101-102
[HUG#1880537]