Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Hallituksen päätökset

Helsinki, FINLAND


 

Helsinki, 31. maaliskuuta 2015, klo 16.00

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon ulkopuolisella aivostimulaatiolla. Yhtiö ilmoittaa, että tänään Nexstim Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti hallituksen valiokuntiin kuuluvat seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juliet Thompson ja jäseninä toimivat Juha Vapaavuori ja Ekaterina Smirnyagina.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Ken Charhut ja jäseninä Johan Christenson ja Olli Riikkala.

Nimitysvaliokunnan jäseninä jatkavat toistaiseksi puheenjohtajana Staffan Lindstrand ja jäseninä Sami Tuhkanen ja Jos Peeters. Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala osallistuu nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Nexstim Oyj:n hallituksen jäsenet Johan Christenson, Rene Kuijten, Ekaterina Smirnyagina ja Juha Vapaavuori ja nimitysvaliokunnan jäsenet Staffan Lindstrand, Sami Tuhkanen ja Jos Peeters ovat ilmoittaneet, että he eivät vastaanota hallituspalkkioita yhtiöltä. Edellä mainituille hallituksen jäsenille korvataan vain hallituksen kokouksista aiheutuneet matkakulut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

NEXSTIM OYJ
Toimitusjohtaja Janne Huhtala

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Nexstim                                                                                                                       +358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, toimitusjohtaja                                                                      janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (sertifioitu neuvonantaja)                                                                      +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications                                                                           +44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan                                                                 nexstim@consilium-comms.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on Suomessa vuonna 2000 perustettu lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta. Nexstim on ensimmäisenä hyödyntänyt teknologiaansa aivojen diagnosoinnissa NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän avulla. Se on ensimmäinen ja ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuva järjestelmä aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Yhtiö on kehittänyt samalle teknologia-alustalle laitteen nimeltä Navigated Brain Therapy (NBT®, navigoitu aivoterapia) aivohalvauspotilaiden hoitoon. Vuoden 2014 alkupuoliskolla Nexstim käynnisti kaksivuotisen vaiheen III avaintutkimuksen 12 paikkakunnalla Yhdysvalloissa tavoitteenaan osoittaa NBT®-laitteiston teho ja saada FDA:n myynti- ja markkinointilupa sen käytölle akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa Yhdysvalloissa. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla. Lisätietoja on verkkosivulla www.nexstim.com.

 


Attachments

Nexstim