Meddelande om Nexstim Abp:s halvårsrapport H1 2015

Helsinki, FINLAND


Helsingfors, 30. juli 2015 kl. 08.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicintekniskt företag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv hjärnstimulering, kommer torsdagen den 20 augusti 2015 ca. kl. 08.00 finsk tid att publicera sin halvårsrapport för den sex månaders period som gick ut den 30 juni 2015.

En telefonkonferens för massmedia, investerare och analytiker kommer att äga rum kl. 15.00 finsk tid torsdagen den 20 augusti 2015. Janne Huhtala, VD och Mikko Karvinen, finansdirektör kommer att presentera de ekonomiska och operativa resultaten följt av en frågestund. Presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på Nexstims webbsida strax innan telefonkonferensen börjar.

Telefonnumren för telefonkonferensen är:

Finland:             +358 (0)9 231 95386

Sverige:             +46 (0)8 566 19407

Storbritannien:  +44 (0)1452 557 851

USA:                  +1 86 66 65 40 42

Samtals-ID är: 89136232

NEXSTIM ABP

Janne Huhtala, VD

För mer information gå till www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                                                 +358 (0)40 8615046

Janne Huhtala, verkställande direktör             janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Oy (certifierad rådgivare)                  +358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications             +44 (0)20 3709 5700

Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan            nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt företag som grundades år 2000. Företaget har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation (nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX First North i både Helsingfors och Stockholm. Mer information finns på www.nexstim.com.


Attachments

Meddelande om Nexstim Abp:s halvårsraport H1 2015