ALM Equity avyttrar centrumgalleria i Uppsala

Stockholm, SWEDEN


2018-04-20

ALM Equity (25%), har avyttrat Kvarnengallerian i Uppsala, med fastighetsbeteckning Kvarngärdet 35:4. Kvarnengallerian avyttras i bolagsform och förvärvaren är Stadsrum Fastigheter. Pris på bolaget med tillhörande fastighet uppgår till 136 Mkr vilket motsvarar bokfört värde.

Den ursprungliga fastigheten förvärvades 2010 för 249 Mkr som en fastighet innehållande galleria med garage och bostäder. Bostäderna separerades från stamfastigheten 2017 och har därefter ombildats till bostadsrätter och avyttrats i ett paket för 447 Mkr vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 22:a juni 2017. Den transaktionen generade ett resultat om 194 Mkr varav ALM Equitys andel var 50 Mkr. Genom försäljning av Kvarnengallerian innebär detta att samtliga delar av den ursprungliga fastigheten nu har avyttrats.

”Fastigheten förvärvades 2010 och hade då ett renoverings- och moderniseringsbehov men också med stor potential. Sedan förvärvet har vi ombildat bostäderna och arbetat med att utveckla och modernisera Kvarnengallerian till att bli en attraktiv servicegalleria. Med troligtvis Uppsalas bästa ICA-butik, Systembolaget och restauranger som Phil’s Burger i gallerian hittar du allt du behöver till vardags. Vi är glada att en långsiktig aktör inom handel såsom Stadsrum Fastigheter nu tar över stafettpinnen och förvaltar gallerian vidare.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Bilaga


Attachments

ALM Equity avyttrar centrumgalleria i Uppsala