ALM Equity undersöke
ALM Equity undersöker förutsättningar för framtida notering av dotterbolaget Svenska Nyttobostäder
May 19, 2020 02:00 ET | ALM Equity AB
Stockholm,2020-05-19 ALM Equity har tidigare en kommunicerad ambition att marknadsnotera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar koncernens färdigställda...
ALM Equitys årsredov
ALM Equitys årsredovisning för 2019 är publicerad
April 30, 2020 06:45 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-04-30 ALM Equitys årsredovisning 2019 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se. För mer...
KALLELSE  TILL ÅRSST
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)
April 28, 2020 02:59 ET | ALM Equity AB
Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 59 i Stockholm.   RÄTT...
ALM Equitys dotterbo
ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 16 bostäder i Segersäng, Nynäshamn
March 31, 2020 10:32 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-03-31 ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 16 radhus i Segersäng, Nynäshamn. Radhusen kommer bli en del av det redan väl ansedda området Segersäng By som Småa under...
ALM Equity får klart
ALM Equity får klartecken för 1 000 nya bostäder i Bromma
March 20, 2020 09:37 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2020-03-20 Detaljplanen för kvarteret Archimedes i Bromma, Stockholm har vunnit laga kraft. I och med detta ökar ALM Småa Bostad sin byggrättsportfölj med cirka 1 000 bostäder och...
ALM Equity AB - Boks
ALM Equity AB - Bokslutskommuniké 2019
February 27, 2020 09:00 ET | ALM Equity AB
FINANSIELLA NYCKELTAL  2019okt - dec 2018okt - dec2019jan - dec2018jan-decOmsättning  (Mkr) 8281 1401 6812 314Rörelseresultat (Mkr) 14788139106Periodens resultat...
ALM Equity ändrar re
ALM Equity ändrar redovisningsprinciper avseende bostadsrättsföreningar och delägda förvaltningsbolag
February 24, 2020 02:00 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-02-24 Sedan 2018 har Nasdaq Stockholm och numera Finansinspektionen fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS...
ALM Equity byggstart
ALM Equity byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik för förvaltning
February 11, 2020 11:53 ET | ALM Equity AB
Stockholm, 2020-02-11 ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik. Lägenheterna ligger i de första två etapperna av fyra förvaltningsfastigheter som...
Marknadsvärdering av
Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut
January 30, 2020 12:50 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2020-01-30 JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen...
ALM Equitys dotterbo
ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut den näst sista etappen av Rinkebyterrassen
January 28, 2020 10:22 ET | ALM Equity AB
Stockholm 2020-01-28 ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut samtliga lägenheter i “Esplanaden” till en samhällsfastighetsoperatör. Fastigheten består av totalt 52 st lägenheter....