ALM Equity får klartecken för 1 000 nya bostäder i Bromma


Stockholm 2020-03-20

Detaljplanen för kvarteret Archimedes i Bromma, Stockholm har vunnit laga kraft. I och med detta ökar ALM Småa Bostad sin byggrättsportfölj med cirka 1 000 bostäder och lokaler. Majoriteten av bostäderna är optimerade för förvaltning med ett beräknat driftnetto på cirka 100 Mkr vid färdigställande. Byggstart beräknas ske under 2020 där ambitionen är att ALM-koncernens förvaltningsbolag Svenska Nyttobostäder tillsammans med investerare äger och förvaltar de färdiga bostäderna.

Bostäderna uppförs i en central del av Stockholm med väldigt god tillgång till kollektivtrafik och service. Sundbybergs centrum, Bromma Blocks och Bromma flygplats ligger på gångavstånd eller några minuter bort med tvärbanan. I Sundbybergs centrum finns pendel-, fjärrtåg och tunnelbana varifrån man når Odenplan på 5 minuter.

Det nya bostadskvarteret kommer att bestå till 50% av ombyggnationer av befintliga kontorsbyggnader, där 80% av befintliga byggnader återanvänds. Resterande nyproduktion kommer byggas med långsiktigt hållbara och yteffektiva lösningar, som ger ett mycket lågt klimatavtryck med hög energieffektivitet samtidigt som man skapar en spännande mix av nya hus och äldre industribebyggelse. Detta skapar värden för både boende och besökande, något som ytterligare förhöjs av att nya gångstråk och parker tillförs i ett område där det idag råder brist.

”Vi ser fram emot att addera ytterligare 1 000 energieffektiva bostäder till vår förvaltningsportfölj och är glada att kunna tillskapa bostäder som riktar sig den målgrupp som idag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden – unga vuxna utan curlingföräldrar” säger Joakim Alm, VD på ALM Equity.


För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel. 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se