ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut den näst sista etappen av Rinkebyterrassen


Stockholm 2020-01-28

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder hyr ut samtliga lägenheter i “Esplanaden” till en samhällsfastighetsoperatör. Fastigheten består av totalt 52 st lägenheter. Esplanaden är den femte av totalt sex etapper som ALM-koncernen uppför på Rinkebyterrassen och den första som läggs i förvaltning. Det totala årliga driftnettot uppgår till 5,3 Mkr.

Hyresgästen beräknas tillträda fastigheten vid färdigställande i september 2020.

”Vi är väldigt glada att vi kan hyra ut hela fastigheten redan innan färdigställande. Detta visar på att vi ännu en gång matchat den efterfrågan som finns på bostadsmarknaden. Här kommer de boende ha nära till Järvafältets natur och samtidigt kunna nå platser som Kista, Solna och Stockholm City med goda kommunikationer.” säger, ALM Equitys VD, Joakim Alm.

Svenska Nyttobostäder kommer att samäga fastigheten med Resona som också är delägare av utvecklingsprojektet tillsammans med ALM Småa Bostad. Svenska Nyttobostäder och Resona kommer även förvalta 62 lägenheter i Rönninge och 274 lägenheter i Barkarbystaden.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.


Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se