ALM Equity byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik för förvaltning


Stockholm, 2020-02-11

ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad byggstartar 449 lägenheter i Södra Häggvik. Lägenheterna ligger i de första två etapperna av fyra förvaltningsfastigheter som bolaget utvecklar i området.

ALM Equitys förvaltningsbolag Svenska Nyttobostäder kommer att tillträda och förvalta de färdigställda enheterna Q1 2022 med beräknade driftnetton på ca 31 Mkr.

Svenska Nyttobostäder har totalt 1 617 enheter i förvaltning och produktion med beräknade driftnetton på ca 156 Mkr. Bolaget har även förvärvat ytterligare 1 650 enheter med beräknade driftnetton på ca 167 Mkr där produktion ska påbörjas i närtid.

”Det känns bra att få visa att Svenska Nyttobostäder utvecklas enligt plan. Tillsammans med investerare har vi nu förvärvat enheter motsvarande ett förvaltningsvärde på 8 Mdkr och dessutom har vi färdiga byggrätter om ca 2 000 bostäder som är konceptualiserade för att passa vår förvaltningsmodell.” säger ALM Equitys VD Joakim Alm.

Totalt har ALM Småa Bostad efter byggstarten nu 1 432 enheter i produktion, en uppgång med ca 72% från lägsta nivån sedan bostadsmarknaden bottnade. Större delen av produktionen, ca 76 %, ligger nu mot förvaltningsfastigheter.

Etapperna blir de första i hela utvecklingsområdet Södra Häggvik i Sollentuna, där ALM tillsammans med övriga fastighetsägare omvandlar området till en dynamisk stadsdel med smarta lösningar och överraskande inslag.

"Södra Häggvik är ett av ALM Equitys största projekt, med upp till 1 900 bostäder och 400 hotellrum, och det känns fantastiskt roligt att nu kunna byggstarta de första etapperna. Här utvecklar vi den typ av bostäder som vi ser allra störst behov av - kvadratsmarta lägenheter av hög kvalitet. Dessutom byggs kvarteren med trästomme vilken minskar klimatpåverkan. Södra Häggvik har ett perfekt läge med direkt närhet till spårbunden trafik och den kommande anslutningen till Förbifart Stockholm. Närheten till ICT-klustret i Kista, Arenastaden samt Arlanda gör att lägenheterna tilltalar såväl företag som privatpersoner. Vi ser fram emot att inom kort kunna fortsätta utvecklingen i området med efterföljande etapper." säger Hanna Berg, Projektutvecklare på ALM Småa Bostad.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel. 073- 396 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se