ALM Equity avyttrar sista delen i Kvarnenkvarteret, Uppsala

Stockholm, SWEDEN


2018-11-01

ALM Equity (25%), har avyttrat fastigheten Kvarngärdet 35:3 i Uppsala som avser sista delen av Kvarnenkvarteret.

Fastigheten avyttras i bolagsform och förvärvaren är Bergsporten AB. Det underliggande fastighetsvärdet vid försäljningen är 31,2 Mkr vilket överstiger det bokförda värdet på 23,65 Mkr med 7,55 Mkr. Resultateffekten för ALM Equity (25%) uppgår till 1,88 Mkr och redovisas Q4 2018.

ALM Equity har tillsammans med investerare successivt utvecklat kvarteret i etapper. Den ursprungliga fastigheten förvärvades 2010 som en fastighet innehållande galleria med garage och bostäder. Bostäderna separerades från stamfastigheten 2017 och har därefter ombildats till bostadsrätter och avyttrats i ett paket för 447 Mkr vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 22:a juni 2017. Den transaktionen generade ett resultat om 194 Mkr varav ALM Equitys andel var 50 Mkr. Kvarnengallerian avyttrades senare till Stadsrum Fastigheter för 136 Mkr, vilket motsvarade bokfört värde. Detta kommunicerades i ett pressmeddelande den 20:e april 2018. Den tredje och sista delen avyttras nu till Bergsporten för kommersiellt bruk.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se