AroCell tecknar distributörsavtal med Eurobio Scientific i Frankrike


Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det franska företaget Eurobio Scientific, för distribution av AroCell TK 210 ELISA i Frankrike och Schweiz.

AroCell TK 210 ELISA mäter tymidinkinas 1 (TK1) nivåerna i serum och ger värdefull information om cellproliferation och cellsönderfall. I och med att cancerceller har en hög omsättningshastighet och lyckosam behandling av cancertumörer medför sönderfall av cancerceller, kan användning av AroCell TK 210 ELISA för att monitorera patienter under behandling ge kliniker ytterligare information för att kunna optimera behandling och prognostisera risken för återfall.

“Vi är mycket glada att inleda partnerskapet med Eurobio Scientific för distributionen av AroCell TK 210 ELISA”, säger Michael Brobjer, AroCells VD. “Eurobio Scientific är ett ledande franskt företag inom området in vitro diagnostik med expertis som omfattar allt från utveckling till kommersialisering av specialiserade diagnostiklösningar och produkter för forskning inom life science. Detta avtal är helt i linje med AroCells kommersialiseringsstrategi som syftar till att göra AroCell TK 210 ELISA allmänt tillgängligt och därmed underlätta användandet av produkten inom cancerforskning, klinisk rutinanvändning och läkemedelsutveckling inom läkemedelsindustrin”.

AroCell TK 210 ELISA är CE-märkt och kommer omedelbart att tillhandahållas av Eurobio Scientific i Frankrike, Schweiz, Algeriet, Marocko och Tunisien.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)70 669 96 87
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 20 december. 2018 kl. 08.00.


Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com. 

Bilaga