Tymidinkinas 1 kan a
Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patienter behandlade med Epirubicin och Docetaxel före operationen följdes med deras tymidinkinas (TK1) nivåer i blodet för att direkt observera behandlingssvaret. Resultaten visar att en TK1-baserat...
 Thymidine Kinase 1
Thymidine Kinase 1 can be used for early detection of therapy response in breast cancer treatment
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patients treated with Epirubicin and Docetaxel before surgery were followed by their thymidine kinase (TK1) levels in blood to directly observe treatment response. The results show that a TK1-based...
AroCell årsredovisni
AroCell årsredovisning för 2018 publicerad
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.arocell.com. Årsredovisningen går hitta på följande länk: arocell.com/årsredovisning-2018 Denna...
AroCell´s 2018 Annua
AroCell´s 2018 Annual Report published
April 12, 2019 05:30 ET | AroCell AB
AroCell today announces that the Annual Report for 2018 is now available on the company’s website: www.arocell.com. The Annual report is available on the following link:...
Nytt patent från Aro
Nytt patent från AroCell beviljat av EPO 
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer att publiceras den 10 april, 2019 Patentet...
New AroCell patent g
New AroCell patent granted by the EPO  
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell announced today that the patent nr. 3083698 and titled” Monoclonal Anti-TK1 Antibodies” is granted by European Patent Office and will be published on April 10, 2019 The patent is referring to...
Rättad version av pr
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
CORRECTED VERSION of
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
Abstract från AroCel
Abstract från AroCell accepterad för posterpresentation under AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
Ett abstract från AroCell har accepterats för posterpresentation på American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019) som hålls mellan 29 mars och 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien...
Abstract from AroCel
Abstract from AroCell accepted for poster presentation during AACR 2019
February 28, 2019 04:30 ET | AroCell AB
An abstract from AroCell has been accepted for poster presentation on the American Association of Cancer Research 2019 (AACR 2019) held from March 29 to April 3 in Atlanta, Georgia, USA. The Study...