Nytt patent från AroCell beviljat av EPO 

Uppsala, SWEDEN


AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer att publiceras den 10 april, 2019

Patentet refererar till AroCells egenutvecklade teknik för specifika och känsliga immunologiska mätningen av Tymidinkinas 1 i serum. Mer specifikt monoklonal antikroppen XPA210-Ar1 omfattas av patentet.

"Vi är mycket glada över att EPO har beviljat detta patent. Detta förstärker AroCells position och ökar vår attraktionskraft som affärspartner. Vi kommer att fortsätta utveckla vår patentportfölj för att ytterligare utöka våra affärsmöjligheter." säger Michael Brobjer, VD AroCell.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 20 Mars, 2019 kl. 11.00.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga