New AroCell patent granted by the EPO  
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell announced today that the patent nr. 3083698 and titled” Monoclonal Anti-TK1 Antibodies” is granted by European Patent Office and will be published on April 10, 2019 The patent is referring to...
Nytt patent från AroCell beviljat av EPO 
March 20, 2019 06:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännagav idag att patentet nr. 3083698 Och med titeln "Monoklonala anti-TK1 antikroppar" beviljas av Europeiska patentkontoret (EPO) och kommer att publiceras den 10 april, 2019 Patentet...
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
AroCell launches new website
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Today AroCell is launching its new website. The goal with the new website is to facilitate for our customers, business partner, and investors to find relevant information about AroCell. The website...
AroCell lanserar ny hemsida
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Idag lanserar AroCell sin nya hemsida. Målet med den nya hemsidan är att underlätta för våra kunder, affärspartner och investerare att hitta relevant information om AroCell. Webbplatsen (arocell.com)...
AroCell signs distribution agreement with Gongyingshi in China for AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that a distribution agreement has been signed with the Beijing based company Gongyingshi for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in China. ...
AroCell tecknar distributörsavtal med Gongyingshi i Kina för AroCell TK 210 ELISA
January 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Arocell tillkännager idag att ett distributionsavtal har tecknats med det Peking etablerade företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Kina. Läkemedels- och...
New Publication from AroCell AB Demonstrating the Value of Thymidine Kinase 1 as a Tumor Biomarker
August 24, 2018 07:50 ET | AroCell AB
A new review article has been published, Thymidine Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential to an old biomarker, that analyses and summarizes recent publications...