Tymidinkinas 1 kan a
Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patienter behandlade med Epirubicin och Docetaxel före operationen följdes med deras tymidinkinas (TK1) nivåer i blodet för att direkt observera behandlingssvaret. Resultaten visar att en TK1-baserat...
 Thymidine Kinase 1
Thymidine Kinase 1 can be used for early detection of therapy response in breast cancer treatment
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patients treated with Epirubicin and Docetaxel before surgery were followed by their thymidine kinase (TK1) levels in blood to directly observe treatment response. The results show that a TK1-based...
AroCell utökar med e
AroCell utökar med en Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) tillkännager i dag att Peter Löwendahl ingår i ledningsgruppen som Senior Director Regulatory Affairs. Peter Löwendahl kommer att leda och utveckla AroCells regulatoriska strategi...
AroCell expands with
AroCell expands with a Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) announces today that Peter Löwendahl joins the management team as senior director regulatory affairs. Peter Löwendahl will lead and develop AroCell’s regulatory strategy with focus...
AroCell AB (publ) De
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
VD-ORD ”Det är med glädje som jag kan konstatera att det andra kvartalet 2019 blev ett av det mest spännande och aktiva kvartal i AroCells historia. Målet att etablera AroCell som den givne partnern...
AroCell AB (publ) In
AroCell AB (publ) Interim Report January 1st to June 30th 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Word from the CEO “It is with pleasure that I can say that the second quarter of 2019 became one of the most exciting and active quarters in AroCell's history. The goal of establishing AroCell as...
AroCell tecknar ett
AroCell tecknar ett nytt distributörsavtal i USA och Kanada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelade idag att man har tecknat ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada. ...
AroCell signs a new
AroCell signs a new distributor agreement in the USA and Canada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that it has signed a distribution agreement with Diapharma Group of West Chester Ohio for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in the United...
AroCell inleder ett
AroCell inleder ett samarbete med Dana Farber Cancer Institute
August 01, 2019 11:15 ET | AroCell AB
Idag tillkännager AroCell ett samarbete med Dana Faber Cancer Institute för att utvärdera AroCell TK 210 ELISA på patienter behandlade med CDK4/6-hämmare. Syftet med studien är att undersöka...
AroCell enters a col
AroCell enters a collaboration with Dana Farber Cancer Institute
August 01, 2019 11:15 ET | AroCell AB
Today AroCell announces a collaboration with Dana Faber Cancer Institute to evaluate AroCell’s TK 210 ELISA assay on CDK4/6 inhibitor treated patients. The aim of the study is to examine concordance...