AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Uppsala, SWEDEN


VD-ORD

”Det är med glädje som jag kan konstatera att det andra kvartalet 2019 blev ett av det mest spännande och aktiva kvartal i AroCells historia. Målet att etablera AroCell som den givne partnern och leverantören av en tillförlitlig metod för mätning av Tymidinkinas 1 i blodet genomsyrar allt vi gör. Under kvartalet har vi ökat försäljningen, tecknat fler distributöravtal, tecknat samarbetsavtal med CLIA lab i USA och startat ett samarbete med Dana Farber Cancer Institute i USA.

Vår övertygelse är att Tymidinkinas är en överlägsen biomarkör för bedömningen av effekten vid cancerbehandling. Genom att mäta TK1 nivåer i blodbanan kan behandlingen förbättras och därmed ökar överlevnaden och livskvalitén för patienter och minskar kostnaderna för vårdgivare.” 

Michael Brobjer, VD


Sammanfattning av perioden 1 april till 30 juni

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (621) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -4 915 (-5 712) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 060 (-3 897) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,17) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 21 435 (39 207) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital


Sammanfattning av perioden 1 januari till 30 juni

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 203 (621) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -10 202 (-9 894) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -8 462 (-7 009) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,32) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 21 435 (39 207) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

 

Väsentliga händelser under perioden 1 april till 30 juni

 • AroCell inledde ett samarbete med Corgenix Inc. som därmed kan erbjuda analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA. AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1) mätningar i humana prover för preklinisk och klinisk användning vid Corgenix laboratorieanläggning i Colorado, USA.
 • Ett distributionsavtal tecknades med det Mumbai-baserade företaget Inveniolife Technology Pvt. Ltd för distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Indien.
 • AroCell etablerade ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin expansion under de närmaste åren.

Väsentliga händelser efter perioden

 • AroCell inledde ett samarbete med Dana Farber Cancer Institute för att utvärdera AroCell TK 210 ELISA på patienter behandlade med CDK4/6-hämmare. Syftet med studien är att undersöka överensstämmelse av TK 1 koncentration i serum och kliniskt svar på behandling.
 • AroCell AB tecknade ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada.
 • Redeye inledde bevakning samt har publicerade en analysrapport av Arocell.

 

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2019 (PDF)

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 21 augusti, 2019 kl. 08.00.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. För mer information, se www.arocell.com

Bilaga