Thymidine Kinase 1
Thymidine Kinase 1 can be used for early detection of therapy response in breast cancer treatment
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patients treated with Epirubicin and Docetaxel before surgery were followed by their thymidine kinase (TK1) levels in blood to directly observe treatment response. The results show that a TK1-based...
Tymidinkinas 1 kan a
Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patienter behandlade med Epirubicin och Docetaxel före operationen följdes med deras tymidinkinas (TK1) nivåer i blodet för att direkt observera behandlingssvaret. Resultaten visar att en TK1-baserat...
AroCell expands with
AroCell expands with a Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) announces today that Peter Löwendahl joins the management team as senior director regulatory affairs. Peter Löwendahl will lead and develop AroCell’s regulatory strategy with focus...
AroCell utökar med e
AroCell utökar med en Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) tillkännager i dag att Peter Löwendahl ingår i ledningsgruppen som Senior Director Regulatory Affairs. Peter Löwendahl kommer att leda och utveckla AroCells regulatoriska strategi...
AroCell AB (publ) In
AroCell AB (publ) Interim Report January 1st to June 30th 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Word from the CEO “It is with pleasure that I can say that the second quarter of 2019 became one of the most exciting and active quarters in AroCell's history. The goal of establishing AroCell as...
AroCell AB (publ) De
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
VD-ORD ”Det är med glädje som jag kan konstatera att det andra kvartalet 2019 blev ett av det mest spännande och aktiva kvartal i AroCells historia. Målet att etablera AroCell som den givne partnern...
Report from the Annu
Report from the Annual General Meeting of AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
(Available inSwedish only) AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten...
AroCell establish a
AroCell establish a Scientific Advisory Board
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell announces today that we have established a Scientific Advisory Board to support the company in its planned expansion for the coming years. The Scientific Advisory Board (SAB) will have the...
AroCell inrättar Vet
AroCell inrättar Vetenskapligt Råd
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansion under de närmaste åren. Det vetenskapliga rådet kommer att ha som mål att...