Thymidine Kinase 1 can be used for early detection of therapy response in breast cancer treatment
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patients treated with Epirubicin and Docetaxel before surgery were followed by their thymidine kinase (TK1) levels in blood to directly observe treatment response. The results show that a TK1-based...
Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer
September 18, 2019 11:10 ET | AroCell AB
Patienter behandlade med Epirubicin och Docetaxel före operationen följdes med deras tymidinkinas (TK1) nivåer i blodet för att direkt observera behandlingssvaret. Resultaten visar att en TK1-baserat...
AroCell AB (publ) Interim Report January 1st to June 30th 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
Word from the CEO “It is with pleasure that I can say that the second quarter of 2019 became one of the most exciting and active quarters in AroCell's history. The goal of establishing AroCell as...
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
August 21, 2019 02:00 ET | AroCell AB
VD-ORD ”Det är med glädje som jag kan konstatera att det andra kvartalet 2019 blev ett av det mest spännande och aktiva kvartal i AroCells historia. Målet att etablera AroCell som den givne partnern...
AroCell signs a new distributor agreement in the USA and Canada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that it has signed a distribution agreement with Diapharma Group of West Chester Ohio for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in the United...
AroCell tecknar ett nytt distributörsavtal i USA och Kanada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelade idag att man har tecknat ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada. ...
AroCell enters a collaboration with Dana Farber Cancer Institute
August 01, 2019 11:15 ET | AroCell AB
Today AroCell announces a collaboration with Dana Faber Cancer Institute to evaluate AroCell’s TK 210 ELISA assay on CDK4/6 inhibitor treated patients. The aim of the study is to examine concordance...
AroCell inleder ett samarbete med Dana Farber Cancer Institute
August 01, 2019 11:15 ET | AroCell AB
Idag tillkännager AroCell ett samarbete med Dana Faber Cancer Institute för att utvärdera AroCell TK 210 ELISA på patienter behandlade med CDK4/6-hämmare. Syftet med studien är att undersöka...
Report from the Annual General Meeting of AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
(Available inSwedish only) AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information...
Kommuniké från årsstämma i AroCell AB (publ) 2019
May 16, 2019 08:30 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten...