AroCell tecknar ett nytt distributörsavtal i USA och Kanada


AroCell AB (publ) meddelade idag att man har tecknat ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada.

Diapharma är ett amerikanskt företag med fokus på försäljning av tester och instrumentering inom diagnostik- och forsknings-området och har stark teknisk kompetens och erfarenhet som säkerställer att kundernas förväntningar uppfylls.

"Vi ser fram emot detta nya samarbete med Diapharma för distribution och marknadsföring av AroCell TK 210 ELISA i USA och Kanada", säger Michael Brobjer, VD på AroCell. "Med avtalet förväntar vi oss en ökning av försäljningsåtgärder och försäljning på våra viktigaste marknader. Diapharma har visat sig vara en mycket kompetent och aktiv distributör med säljare som har hög kompetens inom området diagnostik och analytisk biokemi.”

Avtalet stödjer AroCells kommersialiseringsstrategi för att utöka försäljningen och kompletterar det redan befintliga distributionsavtalet med Eagle Bioscience. Syftet är att öka och underlätta försäljningen och tillämpningen inom kliniska forskningen och läkemedelsutveckling inom onkologi.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 06 augusti, 2019 kl. 08.15.

Om Tymidinkinas 1

Tymidinkinas 1 (TK1) är ett viktigt enzym i DNA syntesen. Den är uppreglerad under den sena G1 fasen och tidiga S fasen i cellcykeln. TK1 närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling.

 

Om TK 210 ELISA
AroCell TK 210 ELISA är ett kvantitativt immunoassay för mätning av tymidinkinas 1 (TK1) i blod. ELISA-formatet är enkelt, robust och kräver ingen speciell instrumentering för att utföras och kan enkelt inkorporeras i standard laboratorieprocesser. Genom att använda monoklonala antikroppar specifika för TK1 epitopen, TK 210, ger AroCell TK 210 ELISA en förbättrad känslighet och specificitet till analysen av denna viktiga biomarkör. AroCell TK 210 ELISA ger nya möjligheter att följa behandlingsresultat och återfall hos personer med hematologiska och solida tumörer.

Om Diapharma
DiaPharma Group, Inc. är en distributör av analytiska kit, bioreagenser, kromogena substrat, antikroppar och instrument inom många olika områden inklusive, apoptos, immunologi, och onkologi. Diapharmas kliniska analytiska kit används i sjukhuslaboratorier, kliniska referenslaboratorier och universitet. Deras sortiment av forskningsprodukter marknadsförs till forskare och medicinska företag för användning i produktutveckling och i kvalitetskontroll laboratorier.

 

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com


Bilaga