AroCell expands with a Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) announces today that Peter Löwendahl joins the management team as senior director regulatory affairs. Peter Löwendahl will lead and develop AroCell’s regulatory strategy with focus...
AroCell utökar med en Regulatory Affairs Director
September 11, 2019 08:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ.) tillkännager i dag att Peter Löwendahl ingår i ledningsgruppen som Senior Director Regulatory Affairs. Peter Löwendahl kommer att leda och utveckla AroCells regulatoriska strategi...
AroCell signs a new distributor agreement in the USA and Canada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) announced today that it has signed a distribution agreement with Diapharma Group of West Chester Ohio for the promotion and distribution of the AroCell TK 210™ ELISA in the United...
AroCell tecknar ett nytt distributörsavtal i USA och Kanada
August 06, 2019 02:15 ET | AroCell AB
AroCell AB (publ) meddelade idag att man har tecknat ett distributionsavtal med Diapharma Group i West Chester Ohio för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210™ ELISA i USA och Kanada. ...
AroCell establish a Scientific Advisory Board
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell announces today that we have established a Scientific Advisory Board to support the company in its planned expansion for the coming years. The Scientific Advisory Board (SAB) will have the...
AroCell inrättar Vetenskapligt Råd
April 17, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell tillkännager idag att vi har etablerat ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin planerade expansion under de närmaste åren. Det vetenskapliga rådet kommer att ha som mål att...
AroCell and Corgenix establish the measurement of Thymidine Kinase 1 using AroCell TK 210 ELISA in a CLIA-lab in the USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) announce today, in collaboration with Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) that the AroCell TK 210 ELISA kit has been validated and approved for Thymidine Kinase 1...
AroCell inleder samarbete med Corgenix och erbjuder analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA
April 15, 2019 02:00 ET | AroCell AB
AroCell AB (AROC NASDAQ Stockholm) tillkännager idag, i ett samarbete med Corgenix (Corgenix Inc., Colorado USA) att AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1)...