AroCell inleder ett samarbete med Dana Farber Cancer Institute

Uppsala, SWEDEN


Idag tillkännager AroCell ett samarbete med Dana Faber Cancer Institute för att utvärdera AroCell TK 210 ELISA på patienter behandlade med CDK4/6-hämmare. Syftet med studien är att undersöka överensstämmelse av TK 1 koncentration i serum och kliniskt svar på behandling.

Proverna i studien kommer att samlas in från patienter som har behandlats med CDK 4/6-hämmaren palbociclib under hela behandlingen och överensstämmelsen mellan AroCells TK 210 ELISA-analys och kliniskt svar kommer att utvärderas. Studien kommer att omfatta cirka 20 patienter.

Studien kommer att genomföras i samarbete med Dana Farber Cancer Institute och samordnas av Dr.Geoffrey Shapiro, Director of Early Drug Development Center på Dana Farber Cancer Institute.

AroCell TK 210 Elisa är en robust, reproducerbar och kostnadseffektiv analys som mäter TK1 (tymidin kinas 1) koncentration i serum. Målet är att ge läkare mer information genom att mäta resultatet av behandlingen samt att ge beslutsstöd.

"Vi är mycket glada att arbeta tillsammans med Dana Faber Cancer Institute för att utvärdera TK1 som en biomarkör för behandlingssvar i cancerbehandling med Pfizers CDK 4/6-hämmare palbociclib", säger Michael Brobjer, VD för AroCell. "Vårt TK 210 ELISA-kit är ett kostnadseffektivt sätt att mäta TK1 med ett enkelt blodprov".

En ny behandlingsform är Cycline-Dependent Kinase (CDK)-hämmare. Dessa läkemedel fungerar genom att hämma CDK 4 eller/och CDK 6. Överaktivitet av kinaser underlättar spridningen av cancerceller. CDK 4/6-hämmare sätter cellerna i viloläge och förhindrar att cancerceller delar sig.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 1 augusti, 2019 kl. 17.15.

 

Om Tymidinkinas 1

Tymidinkinas 1 (TK1) är ett viktigt enzym i DNA syntesen. Den är uppreglerad under den sena G1 fasen och tidiga S fasen i cellcykeln. TK1 närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk cellgiftsbehandling.

Om Dana Farber
Dana Farber Cancer Institute i Boston, MA, är världsledande inom vuxen och pediatrisk cancerbehandling och forskning. Sedan grundandet 1947 har Dana-Farber Cancer Institute åtagit sig att förse vuxna och barn med cancer med den bästa behandling som finns idag och samtidigt utveckla morgondagens botemedel genom spjutspetsforskning.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

För mer information, se www.arocell.com

Bilaga