AroCell årsredovisning för 2018 publicerad


AroCell meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.arocell.com.

Årsredovisningen går hitta på följande länk: arocell.com/årsredovisning-2018

Denna information lämnades genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 12 April, 2019 kl. 11.30.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

Bilaga