Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer


Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln.


Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar.

Studien med titeln " “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions " offentliggörs i den fackgranskade tidskriften " The Prostate", och som genomfördes i samarbete med Ljubljana University Medical Centre och Maribor University Medical Centre, Ljubljana.

Serumprover från 140 patienter med PSA-värden i intervallet mellan 2 och 10 μg/L samlades in och TK1-Proteinnivåerna bestämdes med AroCell TK 210 ELISA tillsammans med PSA-relaterade parametrar. Resultaten visade att kombinationen av TK1 med PSAD eller TK1 med PHI har signifikant högre känslighet än de enskilda PSA-relaterade biomarkörer. Dessa resultat tyder vidare på att TK1 proteinbestämningar tillsammans med PHI eller PSAD kan vara ett värdefullt verktyg vid hantering av prostatacancer.

“Vi är mycket nöjda med de lovande resultaten i denna första kliniska studie som publiceras på TK210 ELISA i prostatacancer. Data tyder på att kombinationen av serum TK1-nivåer med PHI och PSA-densitet kan leda till ökad diagnostisk noggrannhet, vilket stöder att AroCell TK 210 ELISA kan vara ett värdefullt verktyg vid hantering av prostatacancer", säger Michael Brobjer, VD för AroCell.

Artikel kan hittas på följande länk: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pros.23791

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 20 Mars, 2018 kl. 09.30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com.

Bilaga