Rättad version av pr
Rättad version av pressmeddelande publicerad 20 mars 2019: Ny vetenskaplig publikation från AroCell på TK 210 ELISA i prostatacancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
Rättelsen består av att vi har lagt till en länk till artikeln. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att...
CORRECTED VERSION of
CORRECTED VERSION of March 20, 2019 Press Release: New scientific publication from AroCell on TK 210 ELISA in prostate cancer
March 20, 2019 05:27 ET | AroCell AB
In the corrected version of the press release we have added a link to the article. The aim of the study was to investigate the diagnostic value of the AroCell TK 210 ELISA together with free PSA,...
AroCell lanserar ny
AroCell lanserar ny hemsida
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Idag lanserar AroCell sin nya hemsida. Målet med den nya hemsidan är att underlätta för våra kunder, affärspartner och investerare att hitta relevant information om AroCell. Webbplatsen (arocell.com)...
AroCell launches new
AroCell launches new website
February 01, 2019 07:32 ET | AroCell AB
Today AroCell is launching its new website. The goal with the new website is to facilitate for our customers, business partner, and investors to find relevant information about AroCell. The website...
AroCell presenterar
AroCell presenterar resultat från U-CAN TK1 lymfomstudien samt från en studie där TK 210™ ELISA jämförs med andra metoder
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
I samband med ISOBMs kongress (International Society of Oncology Biomarkers) i Hamburg, presenterar idag AroCell’s forskningschef, Staffan Eriksson, nya preliminära kliniska resultat från U-CAN TK1...
AroCell presents res
AroCell presents results from the U-CAN TK1 lymphoma study and from a comparison study between TK 210™ ELISA and other assays
November 27, 2018 09:00 ET | AroCell AB
AroCell’s Chief Scientific Officer, Professor Staffan Eriksson, presents today new preliminary results from the U-CAN TK1 lymphoma study at the International Society of Oncology Biomarkers (ISOBM) in...
Ytterligare ett abst
Ytterligare ett abstract som visar värdet av AroCells provberedningssteg i samband med diagnostik har accepterats av ISOBM inför mötet i Hamburg
October 09, 2018 02:40 ET | AroCell AB
AroCell meddelar idag att ytterligare ett abstract har accepterats av ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) för presentation som poster vid organisationens årliga konferens i...
A second abstract ac
A second abstract accepted at ISOBM in Hamburg demonstrating enhanced diagnostic value when using AroCell’s proprietary sample preparation method
October 09, 2018 02:40 ET | AroCell AB
AroCell AB announces today that a second abstract has been accepted by ISOBM (International Society of Oncology and BioMarkers) for poster presentation at the annual meeting in Hamburg, Germany...